Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Ղեկավարություն » Խորհուրդ

Խորհուրդ

Նամակ գրել Տպել PDF

Հատվածներ համալսարանի կանոնադրությունից
 

16. Համալսարանի կառավարման բարձրագույն մարմինը խորհուրդն է: Համալսարանի խորհուրդը կոլեգալ կառավարման մարմին է, որը ստեղծվում է 5 տարի ժամկետով` սույն կանոնադրությանը համապատասխան, այդ ընթացքում խորհրդի անդամների մասնակի շրջափոխությամբ: Խորհրդի անդամների թիվը 24-ն է: 16.1. Խորհուրդը ձևավորվում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության, հիմնադրի և պետական կառավարման լիազոր մարմնի (այսուհետ` լիազոր մարմին) ներկայացուցիչներից ...17. Խորհրդի նիստերը գումարվում են տարեկան առնվազն մեկ անգամ: Դրանք համարվում են իրավազոր Խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ի մասնակցության դեպքում: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, եթե Խորհուրդն այդ մասին այլ որոշում չի ընդունում: Արտահերթ նիստերը հրավիրվում են Խորհրդի անդամների առնվազն 1/3-ի առաջարկությամբ:

 

Խորհուրդը`
 

ա) ընտրում է նախագահ` խորհրդի հերթական նիստերը վարելու և նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում խորհրդի նիստերից բխող հանձնարարականների կատարմանը հետևելու համար.

բ) հաստատում է իր աշխատակարգը.

գ) հաստատում է համալսարանի բյուջեն.

դ) հաստատում է համալսարանի ռազմավարական ծրագիրը.

ե) լսում և գնահատում է համալսարանի գործունեության տարեկան հաշվետվությունը.

զ) ընտրում է համալսարանի ռեկտորին.

է) համալսարանի կանոնադրությունը, դրա մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացնում է հիմնադրին.

 
ՀՀ վարչապետի որոշումը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի խորհրդի կազմի փոփոխության մասին /11.05.2012թ./

 ՀՀ վարչապետի որոշումը Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի խորհրդի կազմի փոփոխության մասին /28.12.2012թ./

ԵՊԼՀ խորհրդի 2015թ. հունվարի 20-ին կայացած հ.1 նիստի որոշումներ
ԵՊԼՀ խորհրդի 2013 թվական դեկտեմբերի 27-ին կյացած հ. 1 նիստի որոշումներ
ԵՊԼՀ խորհրդի 2013 թվականի հունվարի 15-ին կայացած հ. 1 նիստի որոշումներ
ԵՊԼՀ խորհրդի 2012 թվականի հունվարի 12-ին կայացած  հ. 1 նիստի որոշումներ


ԵՊԼՀ-ի խորհրդի կազմը

Փոփոխման փուլում է....


ԵՊԼՀ-ի խորհրդի 2012-2014 թթ. կազմը

 1. Վ. Սարգսյան - ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար
 2. Ա. Միրզախանյան - ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի սոցիալական վարչության պետ
 3. Կ. Աճեմյան - ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր
 4. Ա. Պողոսյան - ՀՀ Մշակույթի նախարարի տեղակալ
 5. Ա. Սաղաթելյան - ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն
 6. Շ. Քոչարյան - ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ
 7. Կ. Հարությունյան - ՀՀԿրթության և գիտության նախարարի տեղակալ
 8. Ս. Սիմոնյան - ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի uոցիալական վարչության գլխավոր մաuնագետ
 9. Ռ. Սուքիասյան - ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ
 10. Մ. Ղազարյան - ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար
 11. Ա. Հարությունյան - ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետի տեղակալ
 12. Ա. Տիգրանյան - ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի լրացուցիչ և շարունակական կրթության բաժնի պետ
 13. Խ. Թևոսյան - Արհմիության նախագահ
 14. Ե. Կառաբեգովա - ԵՊԼՀ-ի համաշխարհային գրականության և մշակույթի ամբիոնի պրոֆեսոր
 15. Կ. Աբրահամյան - ԵՊԼՀ-ի լեզվաբանության և հաղորդակցության տեսության ամբիոնի վարիչ
 16. Լ. Մարկոսյան - ԵՊԼՀ-ի ռուսաց և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ
 17. Ֆ. Հովհաննիսյան - ԵՊԼՀ-ի եվրոպական լեզուների ամբիոնի վարիչ
 18. Հ. Թովմասյան - ԵՊԼՀ-ի լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
 19. Հ. Ափյան - ԵՊԼՀ-ի ասպիրանտ
 20. Է. Սարգսյան - ԵՊԼՀ-ի օտար  լեզուների ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող
 21. Մ. Սողոյան - ԵՊԼՀ-ի մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող
 22. Ա. Թունյան - ԵՊԼՀ-ի ուսանողական խորհրդի նախագահ
 23. Ա. Օհանյան - ԵՊԼՀ-ի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող
 24. Ա. Պետրոսյան - ԵՊԼՀ-ի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող
 

ԵՊԼՀ-ի խորհրդի 2005-2010թթ. կազմը
 

 1.  Վ.Սողոմոնյան - ՀՀ պաշտոնաթող Նախագահ Ռ.Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար
 2.  Ս.Սիմոնյան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի սոցիալական վարչության գլխավոր մասնագետ
 3.  Ա.Ավետիսյան - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ
 4.  Ա.Կարապետյան - ՀՀ կառավարության աշխատակազմի սոցիալական հարցերի վարչության պետ
 5.  Ա. Քոչարյան - Լոռու մարզպետ
 6.  Ա.Ռուստամյան - ՀՀ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ
 7.  Դ.Մուրադյան - ՀՀ մշակույթի նախարարի տեղակալ
 8.  Ա.Ջավադյան - ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ
 9. Մ. Մելիք - Բախշյան - ԿԳՆ աշխատակազմի բարձրագույն մասնագիտական կրթության վարչության բարձրագույն կրթության քաղաքականության մշակման և կազմակերպման բաժնի պետ
 10.  Ա.Բարլեզիզյան - ԵՊԼՀ-ի ֆրանսերենի ամբիոնի բ.գ.դ. պրոֆեսոր
 11.  Ֆ.Խլղաթյան - ԵՊԼՀ-ի հայագիտության ամբիոնի վարիչ
 12.  Ն.Առաքելյան - ԵՊԼՀ-ի մանկ. և լեզ. դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
 13.  Խ.Թևոսյան - ԵՊԼՀ-ի ֆիզիկական դաստիրակության ամբիոնի վարիչ
 14.  Ն.Հովհաննիսյան - ԵՊԼՀ-ի անգլերենի ( որպես երկրորդ մասնագիտություն) ամբիոնի վարիչ
 15.  Մ.Աստվածատրյան - ԵՊԼՀ-ի մանկ. և լեզ. դաս. մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
 16.  Կ.Աբրահամյան - ԵՊԼՀ-ի լեզվաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ
 17.  Վ.Պողոսյան - ԵՊԼՀ-ի ՅՈՒՆԵՍԿՕ -ի Մարդու իրավունքների, Ժողովրդավարության և Եվրոպագիտության  ամբիոնի դոցենտ
 18.  Ի.Աթաջանյան - ԵՊԼՀ-ի ռուս. գրականության ամբիոնի դոցենտ
 19.  Զ.Սողոմոնյան - ԵՊԼՀ-ի անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի ասպիրանտ
 20.  Ի. Բաղդասարյան - ԵՊԼՀ-ի մագիստրատուրայի Եվրոպագիտության բաժնի ուսանողուհի
 21.  Կ. Էվոյան - ԵՊԼՀ-ի մագիստրատուրայի Բանասիրություն - ֆրանսերեն բաժնի ուսանողուհի
 22.  Ռ. Բոստանջյան - ԵՊԼՀ-ի ռուսաց լեզու, գրականություն և օտար լեզուների ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի  ուսանողուհի
 23.  Տ.Խաչատրյան - ԵՊԼՀ-ի լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետի 3 -րդ կուրսի ուսանող
 24.  Տ.Տիգրանյան - ԵՊԼՀ-ի օտար լեզուների ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի
 
 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ