Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Բակալավրիատ

Նամակ գրել Տպել PDF

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ


Ուսման տևողությունը 4 տարի է: «Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն» մասնագիտության շրջանակներում ուսանողները օտար լեզուներին զուգահեռ ստանում են միջմշակութային հաղորդակցության ոլորտի հետևյալ մասնագիտացումները՝ եվրոպագիտություն, ամերիկագիտություն, քաղաքագիտություն, միջազգային լրագրություն, միջազգային տուրիզմ և այլն: «Լեզվաբանություն» մասնագիտության շրջանակներում ուսանողները հայերենի և ռուսերենի հետ միասին ուսումնասիրում են 3 օտար լեզու: «Թարգմանչական գործ» մասնագիտությունը հնարավորություն է տալիս կատարել գրավոր և բանավոր թարգմանություններ գիտության և տեխնիկայի տարբեր ոլորտներում:


Դասիչ Մասնագիտություն /լեզու/ Մասնագիտացում Որակավորում
031100 Լեզվաբանություն      Չափորոշիչ
Անգլերեն Լեզվաբանության բակալավր
ֆրանսերեն Լեզվաբանության բակալավր
Գերմաներեն Լեզվաբանության բակալավր
Իտալերեն Լեզվաբանության բակալավր
Ռուսերեն Լեզվաբանության բակալավր
031300 Օտար լեզու և գրականություն    Չափորոշիչ
Անգլերեն Մանկավարժություն Մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ
Ֆրանսերեն Մանկավարժություն Մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ
Գերմաներեն Մանկավարժություն Մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ
031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն    Չափորոշիչ
Անգլերեն 1. Երկրագիտություն Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր
Ֆրանսերեն Երկրագիտություն Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր
Գերմաներեն Երկրագիտություն Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր
Ռուսերեն Երկրագիտություն Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր
Անգլերեն 2.Քաղաքագիտություն Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր
Անգլերեն 3. Միջազգային լրագրություն Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր
Անգլերեն 4. Միջազգային տուրիզմ Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր
Անգլերեն 5. Հոգեբանություն Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր
032300 Թարգմանչական գործ    Չափորոշիչ
Անգլերեն-հայերեն Լեզվաբանության բակալավր
Անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն Լեզվաբանության բակալավր
032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն
Չափորոշիչ 1. Բանասիրություն Բանասիրության բակալավր
Չափորոշիչ

2.Մանկավարժություն

Մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ