Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Երկլեզու թարգմանչական բաժին

Նամակ գրել Տպել PDF

Ծրագրի պատասխանատու -  Հովհաննիսյան Ս.

Երկլեզու թարգմանչական գործ մագիստրոսական ծրագրի ուս.պլան

 Կամընտրական մասնագիտացման ուղղություններ
 ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ