Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 031300 ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

Նամակ գրել Տպել PDF

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
alt

Ընտրելով այս մասնագիտությունը ապագա մագիստրոսները կտիրապետեն ֆրանսերենի դասավանդման ժամանակակից մեթոդներին, հեռավար, առցանց ուսուցման կազմակերպման, էլեկտրոնային. ուսումնամեթոդական նյութեր պատրաստելու, առցանց ուսումնական աղբյուրների գնահատման և կիրառման, թվային ինտերակտիվ բաղադրիչների կառուցման հմտություներին:
Դասավանդման լեզուն հիմնականում ֆրանսերենն է: Սովորողի ֆրանսերենի մակարդակը պետք է համապատասխանի B2+ մակարդակին ըստ Լեզուների իմացության համաեվրոպական համակարգի (CECR):  
Մագիստրատուրայի  Ֆրանսերենի դասավանդման մեթոդաբանություն եվ կրթական նորագույն տեխնոլոգիաներ մասնագիտությունը նախատեսված է ՀՀ-ի և արտերկրի ուսանողների համար: 
Տեղեկությունների համար
Մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 
Վարիչ՝ Լուիզա Միլիտոսյան
Ծրագրի պատասխանատուներ՝ Կարինե Գրիգորյան, Սաթենիկ Առաքելյան
Հասցե՝ Ակադեմիական նվաճումների կենտրոն /407/, Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարան, Թումանյան 42, 0002, Երևան

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ