Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Ֆրանսալեզու մագիստրոսական ծրագրեր

Նամակ գրել Տպել PDF

ԵՐԵՔ ՆՈՐ ՖՐԱՆԿՈՖՈՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ  ԾՐԱԳԻՐ 

2013-2014 ուս. ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ


  • ՖՐԱՆՍԵՐԵՆԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

  • ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

  • ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ