Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Մագիստրատուրա

Նամակ գրել Տպել PDF
ԵՊԼՀ մագիստրատուրան հիմնադրվել է 2008 թ.: Մագիստրատուրան բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանն է և հանդիսանում է բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստման ձև: Մագիստրատուրա կարող է ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի աստիճան ունեցող անձը` մասնագիտական գիտելիքները խորացնելու կամ վերամասնագիտանալու նպատակով:

ԵՊԼՀ մագիստրատուրան առաջարկում է կրթություն 8 մասնագիտություններով` 22 մասնագիտացումներով: Ուսուցման տևողությունն է 2 տարի: Ուսուցումն իրականացվում է կրեդիտային համակարգով:

ԵՊԼՀ մագիստրատուրայում ուսուցումը կազմակերպվում է անվճար և վճարովի հիմունքներով. անվճար և վճարովի տեղերի քանակը յուրաքանչյուր տարի հաստատում է ՀՀ կառավարությունը:

 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ