Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Դիմորդներին » Մասնագիտություններ և որակավորումներ

Մասնագիտություններ և քննություններ

Նամակ գրել Տպել PDF

Կոդ

Մասնագիտություն

Լեզու

Մասնագիտացում

Որակավորում

031100

Լեզվաբանություն

Անգլերեն

 

Լեզվաբանության բակալավր

 

 

ֆրանսերեն

Լեզվաբանության բակալավր

 

 

Գերմաներեն

Լեզվաբանության բակալավր

 

 

Իտալերեն

Լեզվաբանության բակալավր

 

 

Ռուսերեն

Լեզվաբանության բակալավր

031300

Օտար լեզու և
գրականություն

Անգլերեն

Մանկավարժություն

Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ

 

 

Ֆրանսերեն

Մանկավարժություն

Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ

 

 

Գերմաներեն

Մանկավարժություն

Մանկավարժության
բակալավր, ուսուցիչ

031200

Լեզվաբանություն և
միջմշակութային
հաղորդակցություն

Անգլերեն

1. Երկրագիտություն

Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր

 

 

Ֆրանսերեն

Երկրագիտություն

Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր

 

 

Գերմաներեն

Երկրագիտություն

Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր

 

 

Ռուսերեն

Երկրագիտություն

Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր

 

 

Անգլերեն

2. Քաղաքագիտություն

Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր

 

 

Անգլերեն

3. Միջազգային լրագրություն

Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր

 

 

Անգլերեն

4. Միջազգային տուրիզմ

Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր

 

 

Անգլերեն

5. Հոգեբանություն

Լեզվաբանության և հաղորդակցման բակալավր

032300

Թարգմանչական գործ

Անգլերեն-հայերեն

 

Լեզվաբանության բակալավր

 

 

Անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն

 

Լեզվաբանության բակալավր

032400

Ռուսաց լեզու և
գրականություն

 

1. Բանասիրություն

Բանասիրության բակալավր

 

 

 

2. Մանկավարժություն

Մանկավարժության բակալավր, ուսուցիչ

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ