Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 031100 Լեզվաբանություն » 031101 Լեզվաբանություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

For students

2012 Մագիստրատուրա 031101 Լեզվաբանություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 031100 Լեզվաբանություն 
Մասնագիտացում 031101 Լեզվաբանություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 
Խմբեր Մ1202լտտ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.11.01 Նշանագիտություն 1 5 Պ
2.01.11.04 Ճանաչողական լեզվաբանություն 1 5 Պ
2.01.11.06 Իմաստաբանություն 1 5 Պ
2.01.02.02 Օտար լեզու /անգլերեն/ տտ 1 1 5 Պ/Ը
2.01.03.26 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ տտ 1 1 5 Պ/Ը
2.01.04.28 Օտար լեզու /գերմաներեն/ տտ 1 1 5 Պ/Ը
2.01.05.05 Օտար լեզու /իտալերեն/ տտ 1 1 5 Պ/Ը
2.01.19.05 Լեզվական տեղեկատվության ներկայացումը ՏՏ միջոցով 1 1 5 Պ
2.01.19.01 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և համակարգեր 1 4 Պ
2.01.19.06 Web ծրագրավորում 1 1 3 Պ
2.01.19.08 Էլեկտրոնային բառարանի ստեղծման հիմունքներ 1 1 3 Պ
2.01.11.02 Բազմությունների տեսություն և տրամաբանական սեմանտիկա 2 6 Պ
2.01.19.04 Տեղեկատվական կրթական տեխնոլոգիաներ 1 2 4 Պ
2.01.11.03 Լեզվի փիլիսոփայություն 2 3 Պ
2.01.02.02 Օտար լեզու /անգլերեն/ տտ 2 2 3 Պ/Ը
2.01.03.26 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ տտ 2 2 3 Պ/Ը
2.01.04.28 Օտար լեզու /գերմաներեն/ տտ 2 2 3 Պ/Ը
2.01.05.05 Օտար լեզու /իտալերեն/ տտ 2 2 3 Պ/Ը
2.01.19.02 Web տեխնոլոգիաների ներածություն 2 3 Պ
2.01.19.05 Լեզվական տեղեկատվության ներկայացումը ՏՏ միջոցով 2 2 3 Պ
2.01.12.01 Ժամանակակից հայերենի կառուցվածքային առանձնահատկությունները 2 3 Պ
2.01.19.06 Web ծրագրավորում 2 2 3 Պ
2.01.19.08 Էլեկտրոնային բառարանի ստեղծման հիմունքներ 2 2 2 Պ
2.01.11.05 Տեքստի տեսություն և վերլուծական մեթոդներ 3 6 Պ
2.01.19.03 Ռելացիոն բազաներ 3 6 Պ
2.01.19.04 Տեղեկատվական կրթական տեխնոլոգիաներ 2 3 4 Պ
2.01.02.02 Օտար լեզու /անգլերեն/ տտ 3 3 3 Պ/Ը
2.01.03.26 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ տտ 3 3 3 Պ/Ը
2.01.04.28 Օտար լեզու /գերմաներեն/ տտ 3 3 3 Պ/Ը
2.01.05.05 Օտար լեզու /իտալերեն/ տտ 3 3 3 Պ/Ը
2.01.11.07 Կամընտրական առարկա/տտ 3 3 Պ
2.01.19.07 Ծրագրավորման հիմունքներ 3 3 Պ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ