Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն » 031201 Միջազգային հարաբերություններ

For students

2012 Մագիստրատուրա 031201 Միջազգային հարաբերություններ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն 
Մասնագիտացում 031201 Միջազգային հարաբերություններ 
Խմբեր Մ1203մհհ 

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.02.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 1 1 3 Պ/Ը
2.01.03.25 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 1 1 3 Պ/Ը
2.01.04.27 Օտար լեզու /գերմաներեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 1 1 3 Պ/Ը
2.01.05.02 Օտար լեզու /իտալերեն/ միջազգային հարաբերություններ և եվրոպագիտություն 1 1 3 Պ/Ը
2.01.05.03 Օտար լեզու /իսպաներեն/ միջազգային հարաբերություններ և եվրոպագիտություն 1 1 3 Պ/Ը
2.01.09.01 Միջազգային իրավունքի հիմունքներ 1 3 Պ
2.01.09.03 Մակրոէկոնոմիկա 1 3 Պ
2.01.09.05 Եվրոպական ինտեգրում և ինստիտուտներ 1 3 Պ
2.01.09.06 Եվրոպական ինքնության պատմական ակունքներ և արդի հիմնախնդիրներ 1 3 Պ
2.01.09.07 Եվրոպական քաղաքական մտքի պատմություն 1 3 Պ
2.01.09.15 Միջազգային հարաբերությունների տեսություն 1 1 3 Պ
2.01.09.04 Հետազոտության մեթոդներ. Համեմատական քաղաքագիտություն 1 3 Ը
2.01.09.16 Քաղաքական դիսկուրս 1 3 Պ
2.01.09.17 Արդի գլոբալ խնդիրներ 1 3 Ը
2.01.09.39 Միջազգային հարաբերությունների սոցոլոգիա 1 3 Ը
2.01.09.02 Հետազոտության մեթոդներ. Մաթեմատիկա քաղաքագետների համար 2 3 Պ
2.01.09.10 Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա 1 2 3 Պ
2.01.09.15 Միջազգային հարաբերությունների տեսություն 2 2 3 Պ
2.01.09.37 ՀՀ արտաքին քաղաքականություն 2 3 Պ
2.01.09.38 Հակամարտություններ և միջազգային բանակցություններ 1 2 3 Պ
2.01.09.18 Գլոբալիստիկա և ներքին քաղաքականություն 2 3 Պ
2.01.09.24 Արևմուտք և իսլամական աշխարհ 2 3 Ը
2.01.09.25 Չինաստան և Մերձավոր Արևելք 2 3 Ը
2.01.09.26 Իրանի արտաքին քաղաքականությունը 2 3 Ը
2.01.09.27 Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը 2 3 Ը
2.01.02.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 2 2 0 Պ/Ը
2.01.03.25 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 2 2 0 Պ/Ը
2.01.04.27 Օտար լեզու /գերմաներեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 2 2 0 Պ/Ը
2.01.05.02 Օտար լեզու /իտալերեն/ միջազգային հարաբերություններ և եվրոպագիտություն 2 2 0 Պ/Ը
2.01.05.03 Օտար լեզու /իսպաներեն/ միջազգային հարաբերություններ և եվրոպագիտություն 2 2 0 Պ/Ը
2.01.09.10 Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա 2 3 3 Պ
2.01.09.11 Հայ ազգային ինքնություն 3 3 Պ
2.01.09.12 Միջազգային անվտանգություն 3 3 Պ
2.01.09.38 Հակամարտություններ և միջազգային բանակցություններ 2 3 3 Պ
2.01.09.20 Ազգայնականություն և ազգային կոնֆլիկտներ 3 3 Ը
2.01.09.21 Ցեղասպանության խնդիրը միջազգային հարաբերություններում 3 3 Ը
2.01.09.23 Եվրամիության արտաքին քաղաքականությունը 3 3 Ը
2.01.09.28 ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները 3 3 Ը
2.01.09.29 Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության արդի գերակայությունները 3 3 Ը
2.01.09.30 Կովկասյան տարածաշրջանը գլոբալացման գործընթացում 3 3 Ը
2.01.09.31 Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը 3 3 Ը
2.01.09.40 Արևելք և Արևմուտք. բախում թե համակեցություն 3 3 Ը
2.01.02.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 3 3 0 Պ/Ը
2.01.03.25 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 3 3 0 Պ/Ը
2.01.04.27 Օտար լեզու /գերմաներեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 3 3 0 Պ/Ը
2.01.05.02 Օտար լեզու /իտալերեն/ միջազգային հարաբերություններ և եվրոպագիտություն 3 3 0 Պ/Ը
2.01.05.03 Օտար լեզու /իսպաներեն/ միջազգային հարաբերություններ և եվրոպագիտություն 3 3 0 Պ/Ը
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ