Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն » 031202 Միջազգային տուրիզմ

For students

2012 Մագիստրատուրա 031202 Միջազգային տուրիզմ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն 
Մասնագիտացում 031202 Միջազգային տուրիզմ 
Խմբեր Մ1204մտ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.01.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային տուրիզմ 1 1 6 Պ/Ը
2.01.03.01 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային տուրիզմ 1 1 6 Պ/Ը
2.01.04.01 Օտար լեզու /գերմաներեն/ միջազգային տուրիզմ 1 1 6 Պ/Ը
2.01.05.01 Օտար լեզու /իտալերեն/ միջազգային տուրիզմ 1 1 6 Պ/Ը
2.01.15.02 Միջազգային զբոսաշրջության կազմակերպման տեխնոլոգիաներ 1 6 Պ
2.01.15.01 Մշակութային քաղաքականություն 1 4 Պ
2.01.15.03 Միջմշակութային հաղորդակցության էթիկա 1 4 Պ
2.01.15.04 Արդի միջազգային տուրիզմի քաղաքականություն 1 4 Պ
2.01.15.05 Աշխարհի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական աշխարհագրություն 1 3 Պ
2.01.15.06 Աշխարհի ժողովուրդների կրոններ 1 3 Պ
2.01.01.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային տուրիզմ 2 2 6 Պ/Ը
2.01.03.01 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային տուրիզմ 2 2 6 Պ/Ը
2.01.04.01 Օտար լեզու /գերմաներեն/ միջազգային տուրիզմ 2 2 6 Պ/Ը
2.01.05.01 Օտար լեզու /իտալերեն/ միջազգային տուրիզմ 2 2 6 Պ/Ը
2.01.15.07 Միջազգային տնտեսական հարաբերությունները տուրիզմում 2 4 Պ
2.01.15.08 Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաները միջազգային զբոսաշրջության ոլորտում 2 4 Պ
2.01.15.09 Կայուն տուրիզմի զարգացումը մշակութային հարաբերությունների համատեքսռում 2 3 Պ
2.01.15.10 Միջազգային զբոսաշրջության մենեջմենթ և մարքեթինգ 2 3 Պ
2.01.15.11 Գինու մշակույթ 2 3 Պ
2.01.15.12 Ինտերնետ մարքետինգ 2 3 Պ
2.01.15.20 Աշխարհի ժողովուրդների խոհանոց 2 3 Պ
2.01.15.19 ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի վերլուշություն 3 6 Պ
2.01.15.22 Հաղորդակցման տեսություն 3 3 Պ
2.01.15.13 Հյուրընկալության ոլորտի մարքետինգ 3 3 Պ
2.01.15.14 Սննդի ինդուստրիայի կառավարում 3 3 Պ
2.01.15.15 Հյուրընկալության կառավարում 3 3 Պ
2.01.15.16 Տուրֆիրմայի կազմակերպում և ֆինանսական կառավարում  3 3 Պ
2.01.15.17 Մշակութային տուրիզմի կառավարում 3 3 Պ
2.01.15.18 Կրոնական տուրիզմի կառավարում 3 3 Պ
2.01.15.21 Համաշխարհային քաղաքակրթություն 3 3 Պ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ