Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն » 031203 Տեղեկատվություն և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ

For students

2012 Մագիստրատուրա 031203 Տեղեկատվություն և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն 
Մասնագիտացում 031203 Տեղեկատվություն և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ 
Խմբեր Մ1206լհտ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.02.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 1 1 6 Պ/Ը
2.01.03.25 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 1 1 6 Պ/Ը
2.01.04.27 Օտար լեզու /գերմաներեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 1 1 6 Պ/Ը
2.01.16.03 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ.Web ծրագրավորում 1 1 6 Պ
2.01.02.06 Միջմշակութային հաղորդակցություն և բանակցային լեզու 1 3 Պ
2.01.16.05 Հաղորդակցման տեսության հիմունքներ և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների տեսություն 1 3 Պ
2.01.16.06 Մասնագիտության ներածություն /PR-ի հիմունքներ 1 3 Պ
2.01.16.07 Սոցիալական մեդիաները որպես տեղեկատվական աղբյուր 1 1 3 Պ
2.01.16.09 Աշխարհաքաղաքականություն 1 1 3 Պ
2.01.02.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 2 2 6 Պ/Ը
2.01.03.25 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 2 2 6 Պ/Ը
2.01.04.27 Օտար լեզու /գերմաներեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 2 2 6 Պ/Ը
2.01.16.01 Մասնագիտական լրագրություն և հանրային կարծիքի ձևավորում 1 2 3 Պ
2.01.16.03 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ.Web ծրագրավորում 2 2 3 Պ
2.01.16.04 Քաղաքական ելույթների ճանաչողական վելուծություն 1 2 3 Պ
2.01.16.07 Սոցիալական մեդիաները որպես տեղեկատվական աղբյուր 2 2 3 Պ
2.01.16.08 Մեդիագիտություն և զանգվածային հաղորդակցություն 2 3 Պ
2.01.16.09 Աշխարհաքաղաքականություն 2 2 3 Պ
2.01.16.10 Հաղորդակցման սոցիոլոգիա 2 3 Պ
2.01.16.11 Իմիջագիտություն 2 3 Պ
2.01.02.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 3 3 6 Պ/Ը
2.01.03.25 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 3 3 6 Պ/Ը
2.01.04.27 Օտար լեզու /գերմաներեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 3 3 6 Պ/Ը
2.01.16.01 Մասնագիտական լրագրություն և հանրային կարծիքի ձևավորում 2 3 3 Պ
2.01.16.02 Կոնֆլիկտի լեզու 3 3 Պ
2.01.16.04 Քաղաքական ելույթների ճանաչողական վելուծություն 2 3 3 Պ
2.01.16.12 Սոցիալական մարքեթինգ 3 3 Պ
2.01.16.13 Աղբյուրագիտություն 3 3 Պ
2.01.16.14 Կորպորատիվ PR և մեդիահարաբերություններ 3 3 Պ
2.01.16.15 Գովազդային հաղորդակցություն 3 3 Պ
2.01.16.16 Ադրբեջանի տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականությունը 3 3 Պ
2.01.16.17 Ներազդման հոգեբանություն 3 3 Պ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ