Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 031300 Օտար լեզու և գրականություն » 031301 Բանասիրություն

For students

2012 Մագիստրատուրա 031301 Բանասիրություն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 031300 Օտար լեզու և գրականություն 
Մասնագիտացում 031301 Բանասիրություն 
Խմբեր Մ1208բ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.02.07 Օտար լեզու /անգլերեն/ օտար լեզու և գրականություն 1 1 3 Պ/Ը
2.01.03.27 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ օտար լեզու և գրականություն 1 1 3 Պ/Ը
2.01.04.29 Օտար լեզու /գերմաներեն/ օտար լեզու և գրականություն 1 1 3 Պ/Ը
2.01.18.01 Գրականագիտության պատմությունը համաշխարհային մշակութային համատեքստում 1 1 3 Պ
2.01.18.02 Հայ գրականությունը համաշխարհային գրականության համատեքստում 1 3 Պ
2.01.18.03 Ռուս գրականությունը համաշխարհային գրականության համատեքստում 1 3 Պ
2.01.18.04 Գրականության տեսություն 1 3 Պ
2.01.18.05 Միթոպոետիկա 1 3 Պ
2.01.18.08 Վեպի պատմությունը և տեսությունը համաշխարհային գրականության մեջ 1 3 Պ
2.01.18.14 Շեքսպիրի թատերագրությունը 1 3 Ը
2.01.18.15 Անտիկ միֆոլոգեմները կլասիցիստական գրականության մեջ 1 3 Ը
2.01.18.16 Աբսուրդի թատրոն 1 3 Ը
2.01.18.17 XX դարի գերմանական վեպի տեսությունը և վերկուծությունը 1 3 Ը
2.01.02.07 Օտար լեզու /անգլերեն/ օտար լեզու և գրականություն 2 2 3 Պ/Ը
2.01.03.27 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ օտար լեզու և գրականություն 2 2 3 Պ/Ը
2.01.04.29 Օտար լեզու /գերմաներեն/ օտար լեզու և գրականություն 2 2 3 Պ/Ը
2.01.11.01 Նշանագիտություն 2 3 Պ
2.01.18.01 Գրականագիտության պատմությունը համաշխարհային մշակութային համատեքստում 2 2 3 Պ
2.01.18.06 Գրական ուղղությունների զարգացումը 2 3 Պ
2.01.18.09 Մոդեռնիզմը որպես գրական-փիլիսոփայական ուղղություն 2 3 Պ
2.01.18.10 Պոեզիան որպես գրականության ձև 2 3 Պ
2.01.18.22 Արևելքի տարրերը արևմտյան գրականության մեջ 2 3 Ը
2.01.18.23 XX դարավերջի XXI դարի Նոբելյան մրցանակակիր գրողների ստեղծագործությունները 2 3 Ը
2.01.18.24 Անգլիական ռոմանտիկական պոեզիան 2 3 Ը
2.01.18.25 XVIII դարի իտալական թատրոնը 2 3 Ը
2.01.18.26 Ֆոնտանեի ուշ շրջանի ստեղծագործությունը 2 3 Ը
2.01.02.07 Օտար լեզու /անգլերեն/ օտար լեզու և գրականություն 3 3 3 Պ/Ը
2.01.03.27 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ օտար լեզու և գրականություն 3 3 3 Պ/Ը
2.01.04.29 Օտար լեզու /գերմաներեն/ օտար լեզու և գրականություն 3 3 3 Պ/Ը
2.01.18.01 Գրականագիտության պատմությունը համաշխարհային մշակութային համատեքստում 3 3 3 Պ
2.01.18.07 Գրականագիտական մտքի պատմություն 3 3 Պ
2.01.18.11 Պոստմոդեռնիզմը որպես գրական-փիլիսոփայական ուղղություն 3 3 Պ
2.01.18.12 Դրամայի պատմությունը և տեսությունը համաշխարհային գրականության մեջ 3 3 Պ
2.01.18.13 Գրականագիտական վերլուծության արդի մեթոդներ 3 3 Պ
2.01.18.27 Վեպի պատմությունը և տեսությունը համաշխարհաին գրականության մեջ 3 3 Ը
2.01.18.28 XX դարի ամերիկյան թատերագրությունը և թատրոնը 3 3 Ը
2.01.18.29 Ռուսական պոստմոդեռնիզմի առանձնահատկությունները 3 3 Ը
2.01.18.30 Արծաթե դարի ռուսական պոեզիան 3 3 Ը
2.01.18.31 XX դարի անգլալեզու պոեզիայի միտումները 3 3 Ը
2.01.18.32 Կանադական ֆրանսալեզու գրականությունը 3 3 Ը
2.01.18.33 Չեխովյան թատերագրություն 3 3 Ը
2.01.18.34 Անհանդուրշողականության խնդիրը 20-21-րդ դդ գրականության սահմանագծին 3 3 Ը
2.01.18.35 Ռուս-հայկական գրական կապեր 3 3 Ը
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ