Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 032700 Եվրոպագիտություն » 032701 Եվրոպագիտություն

For students

2012 Մագիստրատուրա 032701 Եվրոպագիտություն

Նամակ գրել Տպել PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 032700 Եվրոպագիտություն 
Մասնագիտացում 032701 Եվրոպագիտություն 
Խմբեր Մ1205ե

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.09.01 Միջազգային իրավունքի հիմունքներ 1 3 Պ
2.01.09.03 Մակրոէկոնոմիկա 1 3 Պ
2.01.09.05 Եվրոպական ինտեգրում և ինստիտուտներ 1 3 Պ
2.01.09.06 Եվրոպական ինքնության պատմական ակունքներ և արդի հիմնախնդիրներ 1 3 Պ
2.01.09.07 Եվրոպական քաղաքական մտքի պատմություն 1 3 Պ
2.01.09.12 Միջազգային անվտանգություն 1 3 Պ
2.01.09.13 Մարդու իրավունքներ. Տեսություն և կիրառում 1 3 Պ
2.01.09.15 Միջազգային հարաբերությունների տեսություն 1 1 3 Պ
2.01.09.16 Քաղաքական դիսկուրս 1 3 Պ
2.01.02.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 1 1 0 Պ/Ը
2.01.03.25 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 1 1 0 Պ/Ը
2.01.09.02 Հետազոտության մեթոդներ. Մաթեմատիկա քաղաքագետների համար 2 3 Պ
2.01.09.04 Հետազոտության մեթոդներ. Համեմատական քաղաքագիտություն 2 3 Պ
2.01.09.08 Եվրոպական միության իրավունքի հիմունքներ 2 3 Պ
2.01.09.10 Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա 1 2 3 Պ
2.01.09.15 Միջազգային հարաբերությունների տեսություն 2 2 3 Պ
2.01.09.18 Գլոբալիստիկա և ներքին քաղաքականություն 2 3 Պ
2.01.09.19 Միջազգային կազմակերպություններ և հետկոնֆլիկտային պետականության կառուցում 2 3 Ը
2.01.09.24 Արևմուտք և իսլամական աշխարհ 2 3 Ը
2.01.09.25 Չինաստան և Մերձավոր Արևելք 2 3 Ը
2.01.09.26 Իրանի արտաքին քաղաքականությունը 2 3 Ը
2.01.09.27 Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը 2 3 Ը
2.01.02.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 2 2 0 Պ/Ը
2.01.03.25 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 2 2 0 Պ/Ը
2.01.09.10 Հետխորհրդային տրանսֆորմացիա 2 3 3 Պ
2.01.09.11 Հայ ազգային ինքնություն 3 3 Պ
2.01.09.14 Ժողովրդավարություն և ազգային պետություն 3 3 Պ
2.01.09.20 Ազգայնականություն և ազգային կոնֆլիկտներ 3 3 Ը
2.01.09.21 Ցեղասպանության խնդիրը միջազգային հարաբերություններում 3 3 Ը
2.01.09.22 Համաշխարհային ինտեգրում և միջազգային կազմակերպություններ 3 3 Ը
2.01.09.23 Եվրամիության արտաքին քաղաքականությունը 3 3 Ը
2.01.09.28 ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները 3 3 Ը
2.01.09.29 Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության արդի գերակայությունները 3 3 Ը
2.01.09.30 Կովկասյան տարածաշրջանը գլոբալացման գործընթացում 3 3 Ը
2.01.09.31 Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը 3 3 Ը
2.01.02.01 Օտար լեզու /անգլերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 3 3 0 Պ/Ը
2.01.03.25 Օտար լեզու /ֆրանսերեն/ միջազգային հարաբերություններ, եվրոպագիտություն, PR 3 3 0 Պ/Ը
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ