Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Համալսարանի մասին » Ռազմ. ծրագ. և հաշվետվություններ

Ռազմավարական ծրագրեր և հաշվետվություններ

Նամակ գրել Տպել PDF
 
Ռազմավարական  ծրագրեր
 
 
 
 
Ֆինանսական հաշվետվություններ


Դրամաշնորհային ծրագրերի հաշվետվություններ


«Որակի ապահովման ներբուհական համակարգի ներդրում կամ դրանց հետագա բարելավում» դրամաշնորհային ծրագիր


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ