Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կրթական համակարգ » Մագիստրատուրա

Մասնագիտություններ և մասնագիտացումներ

Նամակ գրել Տպել PDF
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը մագիստրատուրայում առաջարկում է ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով և մասնագիտացումներով .

031100 Լեզվաբանություն
031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն
032700  Եվրոպագիտություն

031300 Օտար լեզու և գրականություն
032300 Թարգմանչական գործ
032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն
032000 Հանրային կառավարում
  • կրթության կառավարում և պլանավորում

030600 Լրագրություն
  • միջազգային լրագրություն

 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ