Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կրթական համակարգ » Մագիստրատուրա

Հանրային կառավարում

Նամակ գրել Տպել PDF
Ծրագրի պատասխանատու` Ռ. Խաչատրյան

ԵՊԼՀ  Կրթության կառավարման եւ պլանավորման ամբիոնն առաջարկում է

«Հանրային կառավարում» մագիստրոսական ծրագիրը «Կրթության կառավարում և պլանավորում» մասնագիտացմամբ։ Պատրաստում է կրթության կառավարման ոլորտի առաջնորդներ և կառավարիչներ:

Ծրագրի նպատակն է.

  • ուսուցանել կրթության կառավարման հիմնական սկզբունքները, մեթոդները եւ մոտեցումները,
  • պատրաստել կրթության կառավարման ոլորտի առաջնորդներ և կառավարիչներ,
  • զարգացնել ընդհանրական (գործիքային, միջանձնային եւ համակարգային) կոմպետենցիաները:

Ծրագրի շրջանակներում ստացած գիտելիքները մագիստրոսին հնարավորություն կտա

  • իրականացնել հետազոտություններ կրթության ոլորտում
  • վերլուծել գործոններ, որոնք ազդում են կրթության քաղաքականության ձևավորման և իրականացման վրա։

     Կրթության կառավարման եւ պլանավորման ամբիոնում դասավանդում են ՀՀ Կրթության եւ գիտության նախարարություն, USAID-ի, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման հիմնադրամի առաջատար մասնագետներ։
Հանրային կառավարման մագիստրոսը կարող է պահանջված լինել պետական եւ ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում (այդ թվում՝ միջազգային) կրթության կառավարման օղակներում որպես ղեկավար, խորհրդատու, փորձագետ, վերլուծաբան:

Հանրային կառավարում մագիստրոսական ծրագրի ուս.պլան

Առաջարկվող առարկաներԿամընտրական առարկաներԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ