Մասնագիտություններ և մասնագիտացումներ

Տպել
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանը մագիստրատուրայում առաջարկում է ուսուցում հետևյալ մասնագիտություններով և մասնագիտացումներով .

031100 Լեզվաբանություն
031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն
032700  Եվրոպագիտություն

031300 Օտար լեզու և գրականություն
032300 Թարգմանչական գործ
032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն
032000 Հանրային կառավարում
  • կրթության կառավարում և պլանավորում

030600 Լրագրություն
  • միջազգային լրագրություն