Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Պաշտոնական տեղեկատվություն

Նամակ գրել Տպել PDF
There are no translations available.

  Երեւանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարանը  ՀՀ ԿԳՆ կողմից 032700-  Եվրոպագիտություն  մասնագիտության գծով ստացել է գործունեության  և նույն բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրով, առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի որակավորման աստիճանով, 2 տարի ուսուցման տևողությամբ գործունեություն ծավալելու թույլտվություն։                                                                                                            
      


2012-2013 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ   ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ   ՆՈՐ   ԾՐԱԳՐԵՐ`

  • Ռուսաց լեզու և միջմշակութային հաղորդակցություն
  • Եվրոպագիտություն
There are no translations available.

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ