Պաշտոնական տեղեկատվություն

Տպել
There are no translations available.

  Երեւանի Վ. Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարանը  ՀՀ ԿԳՆ կողմից 032700-  Եվրոպագիտություն  մասնագիտության գծով ստացել է գործունեության  և նույն բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրով, առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի որակավորման աստիճանով, 2 տարի ուսուցման տևողությամբ գործունեություն ծավալելու թույլտվություն։                                                                                                            
      


2012-2013 ՈՒՍ.ՏԱՐՎԱ   ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ   ՆՈՐ   ԾՐԱԳՐԵՐ`

There are no translations available.