Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Օտար լեզու և գրականություն

Նամակ գրել Տպել PDF

Մասնագիտության ծածկագիրը          031300
1.Որակավորման անվանումը  «Բանասիրության մագիստրոս»
  Որակավորման ծածկագիրը 68
2.Որակավորման անվանումը «Մանկավարժության մագիստրոս»
  Որակավորման ծածկագիրը 68.1
  Ուսման տևողությունը 2 տարի
  Ուսման ձևը առկա
 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ