Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Միջազգային տուրիզմ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ծրագրի պատասխանատու՝ Մ. Հայրապետյան

ԵՊԼՀ «Միջազգային տուրիզմ» գիտաուսումնական կենտրոնը մագիստրատուրայում բազմալեզու մասնագետներ է պատրաստում հետևյալ երկու նեղ մասնագիտացումներով .

 • միջազգային տուրիզմ
 • հյուրընկալության կառավարում

Միջազգային տուրիզմի մագիստրոսի մասնագիտական գործունեությունը ներառում է.

 • սպառողների պահանջները բավարարող զբոսաշրջային արդյունքի մշակումը և իրացումը,
 • զբոսաշրջային կենտրոնների նախագծումը, կազմակերպումը և կառավարումը,
 • գիտահետազոտական և կրթական ոլորտում միջազգային զբոսաշրջության կազմակերպումը
 • պետական կառավարման մարմիններում, ինչպես նաև գործարարության, հյուրընկալության, սպասարկման, գովազդի և տեղեկատվության ոլորտներում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը:

Միջազգային տուրիզմի մագիստրոսը կարող է աշխատանքային գործունեություն ծավալել հետևյալ ոլորտներում.

 • հյուրընկալություն
 • գբոսաշրջային տարբեր ենթակառուցվածքների պասարկում
 • գովազդ
 • անիմացիոն և մշակութային զբոսաշրջություն
 • գործարարություն` ամենալայն ընդգրկումով։

«Միջազգային տուրիզմ» մագիստրոսական ծրագրի ուս.պլան

Առաջարկվող առարկաներԿամընտրական առարկաներ

 • Գիտահետազոտական աշխատանք  15 կրեդիտ
 • Գիտամանկավարժական պրակտիկա  3 կրեդիտ
 • Մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն 12 կրեդիտ


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ