Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Մագիստրատուրայի աշխատակազմը

Նամակ գրել Տպել PDF
Ն.Ի.Տատկալո   Մագիստրոսական ծրագրերի 
  իրականացման դեպարտամենտի ղեկավար
  • Ֆակուլտետի ուսումնական գործընթացի կազմակերպում, ղեկավարում և հսկողություն
(+37410) 535-550 (5-03) 
magistratura@brusov.am
Հ.Հ.Փիլավջյան  Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման 
 դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալ
  • Մագիստրոսական ուսումնական ծրագրերի պատրաստում և մշտադիտարկում
(+37410) 538-164 (5-05)
magistratura_vice@brusov.am

Տ. Ռեհանյան 

   Քարտուղար - օպերատոր
  • Դասացուցակների կազմման,կրեդիտների և ուսումնական պլանների վերահսկման, հրամանների ձևակերպման, մագիստրոսական բաժնում UNISTUDENT ծրագրի կիրառման պատասխանատու

(+37410) 535-550 (5-05) 
magistratura2@brusov.am  

 Ք. Գրիգորյան

  Դիսպետչեր
  • Լսարանների, տեղեկանքների, մատյանների, ուսանողների հաճախման ստուգման պատասխանատու
(+37410) 535-550 (5-05) 
magistratura1@brusov.am
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ