Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Ուսանողներին » Ուսխորհուրդ

Ուսխորհուրդ

Նամակ գրել Տպել PDF
ԵՐԵՎԱՆԻ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
  


ՈՒսանողական խորհրդի նախագահ` Անահիտ Թունյան

2tun
ԵՊԼՀ ուսանողական խորհուրդը ԵՊԼՀ ուսանողության  ներկայացուցչական, ինքնակառավարման և նրա շահերը պաշտպանող ու ներկայացնող մարմին է: Ուխ-ն նպաստում է ԵՊԼՀ ուսանողության կրթական, գիտական, ստեղծագործական, ֆիզիկական, բարոյական և հոգևոր զարգացմանը: ԵՊԼՀ ՈՒԽ-ն որպես այդպիսին ձևավորվել է 1997թ. սեպտեմբերին: ՈՒսանողական խորհրդի նախագահներն են եղել.
 • Մարատ Մուրադյանը/1997-2002թթ./
 • Սուրեն Ենոքյանը/2002-2005թթ./
 • Մարիա Բարաղամյանը/2005-2007թթ./
 • Ռուբինա Բոստանջյանը/2007թ.-2009թ./
 • Հասմիկ Ափյան/2009-2013թթ./
 • Անահիտ Թունյան/2013թ.-ի փետրվարի 8-ից առ այսօր/
ՈՒԽ գործունեության հիմնական առաքելությունն է համախմբել ԵՊԼՀ ուսանողությանը, աջակցել և մասնակցել բուհի գործունեությանը ու ուսումնական ծրագրերի բարեփոխումներին, ինչպես նաև նպաստել ուսանողության մեջ քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը, ազգային և բուհական ավանդույթների պահպանմանը: Ուխ-ն ապահովում է ուսանողների մասնակցությունը համալսարանի կառավարմանը /ԵՊԼՀ կառավարման մարմիններում ուսանողները կազմում են 25%/, համալսարանի կառավարման համապատասխան մարմինների քննարկմանը ներկայացնում է  ուսանողությանը առնչվող հարցեր: Ուսխորհրդի կառավարման մարմիններն են. 
 
 • Ընդհանուր ժողովը
 • Նախագահությունը
 • Նախագահը
 
 
ԵՊԼՀ ՈՒԽ-ի կառավարման բարձրագույն մարմինը ընդհանուր ժողովն է, որն ընտրվում է 2 տարի ժամկետով` ուսանողների մասնակի շրջափոխության սկզբունքով: Ընդհանուր ժողովի անդամները /լիազոր ներկայացուցիչները/ ընտրվում են 3 ֆակուլտետների մագիստրատուրայի ուսանողներից՝ ըստ համամասնության` 50-55 ուսանողից 1 ներկայացուցիչ:
 
 
ԵՊԼՀ ՈՒԽ նախագահության անդամ են հանդիսանում ի պաշտոնե Ուխ նախագահը, փոխնախագահը, քարտուղարը, ՈՒԳԸ նախագահը, մագիստրատուրայի և ֆակուլտետային Ուխ նախագահները, ուսանողական թերթի խմբագիրը և մշտական հանձնախողովների պատասխանատուները:
 
 
ՈՒԽ մշտական գործող ստորաբաժանումներն են. 
 
 • Ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդները
 • Մագիստրատուրայի ուսանողական խորհուրդը
 • Հանձնաժողովները
 • Ուսանողական գիտական ընկերությունը
 • Թերթի խմբագրությունը
 
ՈւԽ մշտական հանձնաժողովներն են.
  
 • Ուսումնագիտական հանձնաժողովը
 • Մշակութային հանձնաժողովը
 • Սպորտային հանձնաժողովը
 • Տեղեկատվական հանձնաժողովը
 
ԵՊԼՀ ՈՒԽ-ում գործում են նաև հետևյալ ժամանակավոր հանձնաժողովները. 
 
 • Կազմակերպչական հանձնաժողովը
 • Բարեգործական հանձնաժողովը
 • Արտաքին կապերի հանձնաժողովը
 
 
ԵՊԼՀ ՈՒԽ ունի նաև հետևյալ ակումբները. 
 
 • Ինտելեկտուալ ակումբ
 • Թարգմանիչների ակումբ
 • Բանավեճի ակումբ
 • Ժամանցի ակու
  մ
  բ

Ուրախների և հնարամիտների ակումբը` իր «Ложная тревога» թիմով:
 
ՈՒԽ ունի իր ուսանողական ամսագիրը, որը լուսաբանում է ՈՒԽ աշխատանքները և գործունեությունը և ԵՊԼՀ-ում կատարվող իրադարձությունները: ՈՒԽ-ն լույս է ընծայում նաև հետևյալ ֆակուլտետային ուսանողական հետևյալ ամսագրերը ` 
«ՕԼֆ օրագիր», «Նոր ձեռագիր», «Наша жизнь»: 

 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ