Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Շրջանավարտների միավորում

Շրջանավարտների միավորում

Նամակ գրել Տպել PDF

Graduate2007 թվականին Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում բացվեց Շրջանավարտների միավորում: Միավորման հիմնական նպատակն է ԵՊԼՀ շրջանավարտների և բուհի միջև ստեղծել սերտ կապեր և շարունակաբար ամրապնդել դրանք:

Միավորումն ունի անդամ, աջակից և պատվավոր անդամներ:
Միավորման անդամ կարող են դառնալ ԵՊԼՀ շրջանավարտները, համալսարանում աշխատող կամ առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող ՀՀ քաղաքացիները, համալսարանին սատարելու ցանկություն ունեցող ՀՀ կամ օտարերկյա քաղաքացիները, ովքեր ցանկանում են մասնակցել նրա գործունեությանը: Աջակից անդամ կարող է լինել այն անձը, ով համալսարանի շրջանավարտ չէ, բայց ցանկանում է աջակցել և օգնություն ցույց տալ համալսարանի կրթագիտական ծրագրերի իրականացմանը: Միավորման պատվավոր անդամ կարող է դառնալ այն անձը, ով զգալի ինտելեկտուալ, խորհրդատվական, բարոյական, նյութական կամ այլ օգնություն է ցուցաբերում միավորմանը: 

 

ԵՊԼՀ Շրջանավարտների միավորման նպատակները
 

  • ամրապնդել բուհի և շրջանավարտների միջև շարունակական կապը,
  • նպաստել ԵՊԼՀ-ում կրթական և գիտական ծրագրերի իրականացմանը,
  • քննարկել ԵՊԼՀ շրջանավարտներին հուզող հարցերը,
  • իրականացնել տեղեկատվության և փորձի փոխանակում ՀՀ և արտերկրի նմանատիպ գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ,
  • քաջալերել շնորհալի երիտասարդներին և երիտասարդ մասնագետներին:
 
Google_Group
Subscribe to Career and Alumni Center, YSLU after V. Brusov
Email:
Visit this group
facebook-256 Խումբ                 facebook-256Պաշտոնական էջ

 
Univ_Logo_coloured ԵՊԼՀ Շրջանավարտների միավորման բլոգ 

youtube_logo_05 ԵՊԼՀ Շրջանավարտների միավորում 

«Շրջանավարտների միավորում» ՀԿ կանոնադրություն

Կառուցվածք

Շրջանավարտների միավորման դիմում


Էլ. հասցե՝

alumnicentre@brusov.am


Հեռախոսներ` 530272 / ներքին 515/ 

 

 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ