Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Հրատարակումներ » «Լինգվա» հրատարակումներ » Լեզվաբանություն » Ռուսաց լեզու
Կատեգորիա Ռուսաց լեզու

Ռուսաց լեզու


Գրքի կազմը Ռուսական բարբառային խոսքը Հայաստանում Ռուսական բարբառային խոսքը Հայաստանում

by S. Toshyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 3784

Գրքի կազմը Ժամանակակից լեզվաբանության և ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի հիմնահարցեր /հայերեն, ռուսերե/  Ակադ. Վ.Վինոգրադովի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր Ժամանակակից լեզվաբանության և ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկայի հիմնահարցեր /հայերեն, ռուսերե/ Ակադ. Վ.Վինոգրադովի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 3325

Գրքի կազմը Ռուսաց լեզու /ռուսերեն,  Տեսության, պատմության և դասավանդման մեթոդիկայի հարցեր  /գիտական հոդվածների ժողովածու/ Ռուսաց լեզու /ռուսերեն, Տեսության, պատմության և դասավանդման մեթոդիկայի հարցեր /գիտական հոդվածների ժողովածու/
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 3610

Գրքի կազմը Ռուսաց լեզվի պատմություն /ռուսերեն,   Սեղմ դասընթաց Ռուսաց լեզվի պատմություն /ռուսերեն, Սեղմ դասընթաց

by J. Gharibyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 3081

Գրքի կազմը Ժամանակակից ռուսաց լեզվի գործնական հնչյունաբանություն Ժամանակակից ռուսաց լեզվի գործնական հնչյունաբանություն

by E. Shikanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 3848

Գրքի կազմը Բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ Բուհերի հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների գրավոր խոսքի զարգացման ձեռնարկ

by V. Zhamharyan, A. Boyakhchyan, K. Osepyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 3794

Գրքի կազմը Ռուսաց լեզվի գործառության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: Միջազգային գիտական կոնֆերանսի նյութեր 6-7 նոյեմբերի Ռուսաց լեզվի գործառության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: Միջազգային գիտական կոնֆերանսի նյութեր 6-7 նոյեմբերի
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 3735

Գրքի կազմը Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառակազմություն Ժամանակակից ռուսաց լեզվի բառակազմություն

by N. Chirkinyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 3796

Գրքի կազմը Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսության վարժությունների ձեռնարկ /ռուսերեն, Ժամանակակից ռուսաց լեզվի շարահյուսության վարժությունների ձեռնարկ /ռուսերեն,

by T. Manukyan, E. Dilanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 3589

Գրքի կազմը Ռուսաստան. անցյալի ավանդույթները և ներկան: Տոներ  Ռուսաստան. անցյալի ավանդույթները և ներկան: Տոներ

by M. Sargisova, L. Petrosyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 3400

Գրքի կազմը Ռուսաց լեզվի գործնական ոճաբանության վարժություններ Ռուսաց լեզվի գործնական ոճաբանության վարժություններ

by E. Shikanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 3192

Գրքի կազմը Արտալսարանային ընթերցանության ձեռնարկ Արտալսարանային ընթերցանության ձեռնարկ

by V. Zhamharyan, N. Hayrapetyan, M. Sedikyan, M. Eghiazaryan, K. Osepyan, G. Hayrapetyan, A. Boyakhchyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 6

Այց: 3818

Գրքի կազմը Դասախոսություններ Ոճաբանույան և Խոսքի մշակույթի վերաբերյալ Դասախոսություններ Ոճաբանույան և Խոսքի մշակույթի վերաբերյալ

by A. Vardanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 2886

Կազմը ներկայացված չէ Խոսքի մշակույթի ձեռնարկ Խոսքի մշակույթի ձեռնարկ

(ռուսերեն)

by E. Shikanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 2650

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ