Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Հրատարակումներ » «Լինգվա» հրատարակումներ » Կրթություն » Լեզվաքաղաքականություն
Կատեգորիա Լեզվաքաղաքականություն

Լեզվաքաղաքականություն


Գրքի կազմը Եվրոպական լեզվական թղթապանակ   Հայաստանի դպրոցների տարրական դասարանների համար Եվրոպական լեզվական թղթապանակ Հայաստանի դպրոցների տարրական դասարանների համար

by M. Astvatsatryan, I. Ohanova, H. Chanchapanyan, G. Terzyan, E. Tadevosyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 4128

Գրքի կազմը Ուղեցույց ուսուցիչների և ծնողների համար Ուղեցույց ուսուցիչների և ծնողների համար

by M. Astvatsatryan, G. Terzyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 3173

Գրքի կազմը Ռուսաց լեզուն և գրականությունը Հայաստանի կրթական համակարգում. խնդիրներ և հեռանկարներ Ռուսաց լեզուն և գրականությունը Հայաստանի կրթական համակարգում. խնդիրներ և հեռանկարներ
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 3193

Գրքի կազմը Բարձրագույն լեզվաբանական կրթությունը բարեփոխումների գործընթացում Բարձրագույն լեզվաբանական կրթությունը բարեփոխումների գործընթացում
Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 3373

Գրքի կազմը ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԳԾԵՐԸ - ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԳԾԵՐԸ - ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 2685

Գրքի կազմը Լեզվակրթական քաղաքականության ուրվագիծ Լեզվակրթական քաղաքականության ուրվագիծ
Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 3199

Գրքի կազմը Եվրախորհրդի Լեզվաքաղաքականություն / ժամանակակից լեզուների ուսուցման ու դասավանդման վերաբերյալ փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու Եվրախորհրդի Լեզվաքաղաքականություն / ժամանակակից լեզուների ուսուցման ու դասավանդման վերաբերյալ փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու
Օգտվողի վարկանիշը: / 0

Այց: 2563

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ