Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Հրատարակումներ » «Լինգվա» հրատարակումներ » Մշակութաբանություն
Կատեգորիա Մշակութաբանություն

Մշակութաբանություն


Գրքի կազմը Քրիստոնեությունը և համաշխարհային մշակույթը   Միջազգային գիտաժողովի նյութեր Քրիստոնեությունը և համաշխարհային մշակույթը Միջազգային գիտաժողովի նյութեր
Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 3666

Գրքի կազմը  ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ԱՊՐՈՒՄ Է...  Հայաստանը և հայկական գրականությունը համաշխարհային գեղարվեստական համատեքստում  ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ԱՊՐՈՒՄ Է... Հայաստանը և հայկական գրականությունը համաշխարհային գեղարվեստական համատեքստում

by E. Alexanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 3108

Գրքի կազմը X-XVIII դարերի ռուս-հայկական փոխհարաբերությունների պատմությունից X-XVIII դարերի ռուս-հայկական փոխհարաբերությունների պատմությունից

by I. Atajanyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 4

Այց: 3147

Գրքի կազմը Ինքնությունը և փոփոխվող աշխարհը Միջազգային գիտաժողովի նյութեր Ինքնությունը և փոփոխվող աշխարհը Միջազգային գիտաժողովի նյութեր

by M. Zolyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 3366

Գրքի կազմը Գիտական աշխատություններ Հասարակական գիտություններ   Պրակ 6 Գիտական աշխատություններ Հասարակական գիտություններ Պրակ 6
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 3480

Գրքի կազմը Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները /Բանասիրության հարցեր, Պրակ Գ/ Մաս I Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները /Բանասիրության հարցեր, Պրակ Գ/ Մաս I
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 2763

Գրքի կազմը Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները   /Բանասիրության հարցեր, Պրակ Գ/ Մաս II Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները /Բանասիրության հարցեր, Պրակ Գ/ Մաս II
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 2825

Գրքի կազմը Հայ ժողովրդի մշակույթ Հայ ժողովրդի մշակույթ

by M. Galstyan


Օգտվողի վարկանիշը: / 3

Այց: 3401

Գրքի կազմը Լեզուն` մշակույթի միջոցով Թեզիսներ Լեզուն` մշակույթի միջոցով Թեզիսներ
Օգտվողի վարկանիշը: / 2

Այց: 3030

Գրքի կազմը Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային առնչություններ   Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր Հայ-ֆրանսիական լեզվամշակութային առնչություններ Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված գիտաժողովի նյութեր
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 3281

Գրքի կազմը Կրոնական բազմազանություն և միջմշակութային կրթություն   Ձեռնարկ Կրոնական բազմազանություն և միջմշակութային կրթություն Ձեռնարկ

by John Keast


Օգտվողի վարկանիշը: / 6

Այց: 4062

Գրքի կազմը ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ , ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ- ՊՐԱԿ Դ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ , ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ- ՊՐԱԿ Դ
Օգտվողի վարկանիշը: / 1

Այց: 2751

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ