Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Գիտական մաս

ԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Նամակ գրել Տպել PDF


ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ`

Հասմիկ Փիլավջյան
Գիտական քարտուղարի ժ/պ
sciencesec@brusov.am


Հեռ. (+37410) 53-22-39  /1-06/ԳԻՏԱԿԱՆ ՄԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ`

 • Ասպիրանտուրայի գործունեության համակարգում:
 • Բուհի ամբիոնների հետ համագործակցության համակարգում` ասպիրանտական հարցերով:
 • Գիտաժողովների, սեմինարների, կլոր սեղան քննարկումների կազմակերպում:
 • Ռեկտորատի նիստի կազմակերպում:
 • Համալսարանական խորհրդի կազմակերպում:
 • Գիտական խորհրդի նիստերի կազմակերպում:
 • Գիտական խորհրդի գիտական աշխատանքների ծրագրերի նախագծերի նախապատրաստում:
 • Թեմատիկ և ֆինանսավորման ծրագրերի ընթացիկ և տարեկան հաշվետվությունների ձևակերպում:
 • Ատենախոսությունների պաշտպանությունների և գիտական կոչումների վերաբերյալ նյութերի ուսումնասիրում:
 • Հրատարակչական աշխատանքներ:
 • Ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքների տարեկան պլանների նախապատրաստում և մշակում:
 • Ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքների տարեվերջյան ամփոփում և հաշվետվություն:
 • Գիտական աշխատությունների հրատարակման վերաբերյալ առաջարկների պատրաստում և դրանց արտաքին գրախոսության ապահովում:
 • ԵՊԼՀ կայք էջի գիտություն բաժնի նյութերի և նորությունների պարբերաբար թարմացում և տեղադրում:
 • «Լինգվա» հրատարակչության գրքերի համակարգում:
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ