Գիտական գործունեություն

Տպել
Գիտահետազոտական և գիտամեթոդական գործունեություն
 
ԵՊԼՀ-ի գիտական հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները 
 
ԵՊԼՀ գիտական ներուժ
 
ՀՀ-ում գիտամանկավարժական կադրերին ՊՐՈՖԵՍՈՐԻ ԵՎ ԴՈՑԵՆՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ՇՆՈՐՀԵԼՈւ ԿԱՐԳ (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2001թ. հուլիսի 9-ի N615 որոշմամբ):Գիտական կոչում ստանալու համար անձը դիմում է ներկայացնում /դիմումի ձևը/ բուհի ռեկտորի անունով, որին կցվում են անհրաժեշտ փաստաթղթեր /հավելված 1/ /հավելված 2/