Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Կենտրոններ » Եվրախորհրդի լեզվակրթական ծրագրերի իրականացման կենտրոն » Գործունեություն

Գործունեություն

Նամակ գրել Տպել PDF
Կենտրոնն իր գործառույթներն իրականացնում է ԵՊԼՀ-ի համապատասխան ամբիոնների և կենտրոնների հետ` գործակցելով հետևյալ ոլորտներում.
 
  • ԵԽ-ի լեզվակրթությանն առնչվող իրավական և ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի հավաքում, համակարգում և տեղեկատվական բազայի ստեղծում, 
  • ԵրՊԼՀ-ի և այլ բուհերի պրոֆեսորադասախոսական, վարչական և ուսանողական կազմի շրջանում ԵԽ-ի լեզվակրթությանն առնչվող տեղեկատվության տարածման նպատակով միջբուհական և բուհական քննարկումների, համաժողովների և գիտաժողովների կազմակերպում, 
  • ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում ԵԽ-ի լեզվակրթությանն առնչվող ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի, նյութերի և գործիքների ներդրման հնարավորություններն ու ուղիները սահմանելու նպատակով հետազոտությունների անցկացում,
  • ոլորտին առնչվող փաստաթղթերի, նյութերի և գործիքների կիրառման վերաբերյալ ուսումնամեթոդական նյութերի /ուղեցույցներ, դասագրքեր, ձեռնարկներ և այլն/ և ժամանակակից նորարարական դասընթացների մշակում, 
  • ԵԽ-ի լեզվակրթական ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներին ՀՀ կրթական համակարգի ներկայացուցիչների ներգրավվածությանը նպաստում,
  • միջազգային համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված ծրագրերի պատրաստում և ներկայացում Եվրախորհուրդ ու այլ առնչակից միջազգային կազմակերպություններ: 

       ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

         2013
       2012
       2011
       2010
       2009 
 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ