Եվրախորհրդի լեզվակրթական ծրագրերի իրականացման կենտրոն

Տպել


Anna20Azaryan_2-rd_pastatuxt
Կենտրոնի ղեկավար,
Ժամանակակից լեզուների եվրոպական կենտրոնի համակարգող անձ Հայաստանում

ԱՆՆԱ ԱԶԱՐՅԱՆ

 Mariam_photo
ՄԱՐԻԱՄ ԽՇՎԵՋՅԱՆ, կենտրոնի համակարգող
 
Եվրախորհրդի լեզվակրթական ծրագրերի իրականացման կենտրոնը /այսուհետ` Կենտրոն/ ԵրՊԼՀ-ի նորաբաց կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որը ստեղծվել է 2010թ. հունվարին:

Կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել ժամանակակից լեզուների ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման ոլորտում Եվրոպայի Խորհրդի /այսուհետև ԵԽ/ գաղափարախոսության և հիմնարար արժեքների տարածմանը, ներդրմանը և ներդաշնակեցմանը ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգին:

 
 

Կենտրոնի նպատակներն են`

 
  • նպաստել ԵԽ-ի լեզվակրթությանն առնչվող իրավական և ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի մասին իրազեկմանը և դրանց տարածմանը ԵրՊԼՀ-ում և ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում,
  • նպաստել ԵԽ-ի լեզվակրթությանն առնչվող ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի, նյութերի և գործիքների հարմարեցմանը և ներդրմանը ԵրՊԼՀ-ում և ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում, 
  • նպաստել ժամանակակից լեզուների ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման ոլորտում ԵԽ-ի հետ համագործակցության ընդլայնմանը:

Կենտրոնի կանոնադրությունը

Հեռ.: +374 10 535550, ներք. 531 

Էլ. փոստ: coecenter@brusov.am