Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Ծառայություններ և սակագներ

Նամակ գրել Տպել PDF

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. ԵՊԼՀ-ի Լրացուցիչ և շարունակական կրթության կենտրոնի (այսուհետ՝ ԵՊԼՀ ԼՇԿ) կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների տեսակներն են.

  • Բազմաշրջափուլ դասընթացի իրականացում (մեկ ամիս և ավելի)
  • արճաժամկետ թեմատիկ դասընթացի իրականացում (մինչև մեկ ամիս տևողությամբ)
  • Բազմաշրջափուլ դասընթացի առանձին շրջափուլի (մակարդակի) կամ կարճաժամկետ թեմատիկ դասընթացի ավարտական չափանիշների համապատասխան ստուգման կամ թեստավորման անցկացում։

2011 թ. հուլիսից սահմանել ԵՊԼՀ ԼՇԿ կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների դիմաց գանձվող հետևյալ հենքային սակագները՝
  • Բազմաշրջափուլ դասընթաց՝ ամսական 20000 դրամ
  • Կարճաժամկետ թեմատիկ դասընթաց՝ 10000 դրամ
  • Առանց դասընթացին հաճախելու ստուգման կամ թեստավորման կազմակերպում՝ դասընթացին մասնակցելու համար գանձվող վարձավճարի 50%-ը։

ԵՊԼՀ ուսանողների և դասախոսների համար՝ հենքային սակագնի զեղչում 50%-ի չափով.


Անհատական եղանակով կամ փոքրաթիվ խմբերով պարապմունքները կազմակերպելու պարագայում՝ հենքային սակագնին հավելում 25%-ի չափով (ԵՊԼՀ ուսանողների և դասախոսների համար՝ զեղչված սակագնի համեմատ)։


Կազմակերպությունների կողմից պատվիրված դասընթացների կազմակերպման պարագայում վարձավճարները սահմանել ըստ կնքվող պայմանագրում համաձայնեցված պայմանների։


 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ