Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Կենտրոններ » Տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների ԳՈՒ կենտրոն » Առարկայական նկարագրեր

Առաջարկվող դասընթացներ

Նամակ գրել Տպել PDF

  

 1. Հաղորդակցման տեսության հիմունքներ  և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների տեսություն - 3 կրեդիտ /1-ին կիսամյակ/
 2. Տրամաբանություն և փաստարկման տեսություն- 3 /1-ին կիսամյակ/
 3. Մասնագիտության  ներածություն (PR-ի հիմունքներ) - 3 կրեդիտ /1-ին կիսամյակ/
 4. Սոցիալական մեդիաները որպես տեղեկատվության աղբյուր - 3 կրեդիտ /1-ին և 2-րդ կիսամյակներ/
 5. Մեդիագրագիտություն և զանգվածային հաղորդակցություն- 3 կրեդիտ /2-րդ կիսամյակ/
 6. Աշխարհաքաղաքականություն - 8 կրեդիտ /2-րդ և 3-րդ կիսամյակներ/
 7. Հետազոտությունները PR-ում և մարկետինգային հաղորդակցության մեջ- 2 կրեդիտ, /2-րդ կիսամյակ/ 
 8. Իմիջագիտություն- 3 կրեդիտ /2-րդ կիսամյակ/
 9. Վերլուծության մեթոդաբանության հիմուքներ-5 կրեդիտ /3-րդ կիսամյակ/
 10. Աղբյուրագիտություն- 3 կրեդիտ /1-ին կիսամյակ/
 11. Կորպորատիվ PR և մեդիահարաբերություններ- 5 կրեդիտ /3-րդ կիսամյակ/
 12. Գովազդային հաղորդակցություն- 4 կրեդիտ /3-րդ կիսամյակ/
 13. Ներազդման հոգեբանություն- 3 կրդիտ /1-ին կիսամյակ/

Կամընտրական առարկաներ

1. PR միջոցառումների կազմակերպման տեխնոլոգիաներ/ Առցանց մեդիայի ոլորտի ուսումնասիրություն,     լեզվական առանձնահատկությունները- 2 կրեդիտ /1-ին կիսամյակ/

2. Քարոզչության տեխնոլոգիաներ/ Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաներ- 2 կրեդիտ /2-րդ կիսամյակ/ 

3.Ադրբեջանի տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքականությունը/ Բռենդային հաղորդակցություններ-2 կրեդիտ   /3-րդ կիսամյակ/  


Գիտաարտադրական պրակտիկա-   12 կրեդիտ

Հետազոտական պրակտիկում- 3 կրեդիտ

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն  15 կրեդիտ

«ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ» մագիստրոսական ծրագրի ուս.պլանԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ