Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Կենտրոններ » «Միջազգային Տուրիզմ» Գիտաուսումնական կենտրոն » Գործունեություն

Գործունեություն

Նամակ գրել Տպել PDF
Կենտրոնի նպատակներն են`

  • ապահովել տուրիզմի ոլորտի որակյալ և մասնագիտական կրթություն
  • համակարգել ոլորտի առարկայացանկի կազմման աշխատանքները և կազմակերպել ծրագրերի և դասավանվող առարկաների ձևավորման, առարկաների նկարագրերի կազմման աշխատանքները, ուսումնամեթոդական ծրագրերի և նյութերի մշակումն ու իրականացումը
  • միջազգային տուրիզմի ոլորտի դասավանդվող առարկաները համապատասխանեցնել համաեվրոպական կրթական մակարդակին
  • ուսանողների հետ իրականացնել խորհրդատվական և արտալսարանային աշխատանքներ միջազգային և ՀՀ-ում տուրիզմի ոլորտին առնչվող խնդիրների շուրջ
  • աջակցել ԵՊԼՀ համագործակցությանը ՀՀ և արտերկրի համապատասխան կրթական և գիտական հաստատությունների հետ
  • աջակցել ՀՀ-ում տուրիզմի նոր կենտրոնների ձևավորմանը ժամանակակից ծրագրերի և մոդելների առաջադրման միջոցով
  • նպաստել ՀՀ-ում մշակութային և բնական ժառանգության պահպանմանը
  • նպաստել ՀՀ-ում նոր, մրցունակ տուրիստական արդյունքի ձևավորմանը և դրա առաջխաղացմանը հիմնական շուկաների ուղղությամբ
  • ստեղծել ուսանողական տուրիստական բյուրո, կազմակերպել և համակարգել վերջինիս աշխատանքները


Կենտրոնի գործառույթներն են`
 

  • կազմել միջազգային տուրիզմի ոլորտի դասավանդվող առարկայացանկը
  • կազմակերպել ուսանողների ուսումնաարտադրական և գիտաարտադրական պրակտիկան
  • մշակել, կազմել և հրատարակել դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, բուկլետներ և ուղեցույցեր
  • հետազոտություններ անցկացնել ՀՀ-ում ներքին, ներգնա և արտագնա տուրիզմի ոլորտում ընթացող զարգացումների շրջանակներում
  • կազմակերպել գիտակրթական միջոցառումներ /գիտաժողովներ, քննարկումներ, սեմինարներ, դասախոսություններ, ցուցադրություններ և այլն/ միջազգային տուրիզմի ոլորտում տեղի ունեցող ընթացիկ զարգացումների շուրջ
  • կապեր հաստատել Հայաստանի և արտերկրի կրթական հաստատությունների հետ
  • մասնակցել տուրիզմի ոլորտի խնդիրների վերաբերյալ հանրապետական և միջազգային քննարկումներին ու գիտաժողովներին
  • ԵՊԼՀ ուսանողների համար կազմակերպել տուրիստական թեմատիկ դասընթացներ, կինոդիտումներ, էքսկուրսիաներ, ցուցահանդեսներ և այլ միջոցառումներ
  • նպաստել ՀՀ-ում տուրիստական ակտիվների արդիականացմանը և հզորությունների ընդլայնմանը` համագործակցելով համապատասխան ինստիտուտների` նախարարությունների, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, տուրիզմի ենթակառուցվածքների, մշակութային կենտրոնների, լրատվամիջոցների հետ:


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ