Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Անգլերենի հնչյունաբ. և քերականություն » Դասընթացներ

Դասընթացներ

Նամակ գրել Տպել PDF
Բակալավրիատ        
Մագիստրատուրա       
  Ասպիրանտուրա

grqer1.      Բակալավրիատ


Պարտադիր դասընթացներ

    

Անգլերենի գործնական հնչյունաբանություն

 1. ՕԼՖ, մանկավարժություն 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 2. ՕԼՖ, մանկավարժություն 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 3. ՕԼՖ, մանկավարժություն 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 4. ՕԼՖ, լեզվաբանություն, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 5. ՕԼՖ, լեզվաբանություն, 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 6. ՕԼՖ, լեզվաբանություն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 7. ՌՕԼՖ, լեզվաբանություն, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 8. ՌՕԼՖ, լեզվաբանություն, 1-ին  կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 9. ՌՕԼՖ, լեզվաբանություն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ 
 10. ՌՕԼՖ, լեզվաբանություն, 2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ


Անգլերենի հաղորդակցական հնչյունաբանություն

 1. ԼՄՀՖ, (թարգմ.), 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 2. ԼՄՀՖ, (թարգմ.), 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 3. ԼՄՀՖ, (թարգմ.), 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 4. ԼՄՀՖ, (թարգմ.), 2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 5. ԼՄՀՖ, լեզվաբանություն, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 6. ԼՄՀՖ, լեզվաբանություն, 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 7. ԼՄՀՖ, լեզվաբանություն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ


Անգլերենի գործնական քերականություն

 1. ՕԼՖ, մանկավարժություն, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 2. ՕԼՖ, մանկավարժություն, 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 3. ՕԼՖ, մանկավարժություն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 4. ՕԼՖ, մանկավարժություն, 2-րդ կուրս, 2-րդ  կիսամյակ
 5. ՕԼՖ, մանկավարժություն, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 6. ՕԼֆ, լեզվաբանություն, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 7. ՕԼՖ, լեզվաբանություն, 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 8. ՕԼՖ, լեզվաբանություն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 9. ՕԼՖ, լեզվաբանություն, 2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 10. ՕԼՖ, լեզվաբանություն, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 11. ՌՕԼՖ, լեզվաբանություն, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 12. ՌՕԼՖ, լեզվաբանություն, 1-ին  կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 13. ՌՕԼՖ, լեզվաբանություն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 14. ՌՕԼՖ, լեզվաբանություն, 2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 15. ՌՕԼՖ, լեզվաբանություն, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ


Անգլերենի հաղորդակցական քերականություն

 1. ԼՄՀՖ, (թարգմ.) 1-ին   կուրս, 1-ին կիսամյակ
 2. ԼՄՀՖ, (թարգմ.) 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 3. ԼՄՀՖ, (թարգմ.) 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 4. ԼՄՀՖ, (թարգմ.) 2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 5. ԼՄՀՖ, (թարգմ.) 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 6. ԼՄՀՖ, (թարգմ./հ), 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 7. ԼՄՀՖ, (թարգմ./հ), 3-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 8. ԼՄՀՖ, (թարգմ./հ), 4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 9. ԼՄՀՖ, 1-ին կուրս, 1-ին կիսամյակ
 10. ԼՄՀՖ, 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 11. ԼՄՀՖ, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 12. ԼՄՀՖ, 2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 13. ԼՄՀՖ, 3-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ

 
Ներածական դասընթաց մասնագիտական լեզվից

 1. ՕԼՖ, լեզվաբանություն, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ
 2. ԼՄՀՖ, 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ                          դասախոսություններ

Մասնագիտության ներածություն (մանկավարժություն)

ՕԼՖ, մանկավարժություն, II կուրս I կիսամյակ


Անգլերենի տեսական հնչյունաբանություն

 1. ՕԼՖ,  լեզվաբանություն 2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 2. ՕԼՖ, մանկավարժություն  2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ                 


Անգլերենի տեսական քերականություն

 1. ՕԼՖ, լեզվաբանություն, 3-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ                        դասախոսություններ
 2. ՕԼՖ, մանկավարժություն, 3-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ                     դասախոսություններ
 3. ԼՄՀՖ, 3-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ
 4. ՌՕԼՖ, լեզվաբանություն, 4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ


Գոթերեն

ՕԼՖ, 1-ին կուրս, 2-րդ կիսամյակԿամընտրական դասընթացներ

 1. Խոսքի մշակույթ և էթիկետ, ԼՄՀՖ, II կուրս, II կիսամյակ
 2. Ժամանակակաից անգլերենի հանրահնչյունաբանական առանձնահատկությունները, ԼՄՀՖ, II կուրս, II կիսամյակ
 3. Արտասանության տեսակներ, ՕԼՖ, (լեզվաբանություն), III կուրս, I կիսամյակ; ԼՄՀՖ, (թարգմ.), III կուրս, II կիսամյակ
 4. Խոսույթային հնչերանգ, ՕԼՖ, (լեզվաբանություն), IV կուրս, I կիսամյակ
 5. Փաստարկային հաղորդակցում և փաստարկային գրավոր խոսք, ՕԼՖ/ԼՄՀՖ, III կուրս, II կիսամյակ
 6. Քերականահեն գրավոր խոսք, ՕԼՖ, III կուրս, II կիսամյակ
 7. Ամերիկյան անգլերեն, ՕԼՖ, IV կուրս, I կիսամյակ
 8. Եղանակավորում և բազմաեղանակավորում, ՕԼՖ, III կուրս, I կիսամյակ

2.   Մագիստրատուրա

Կամընտրական դասընթացներ

 1. Խորացված անգլերենի ուսուցում միջմշակութային հաղորդակցման միջոցով, III կիսամյակ
 2. Անգլերենի հասարակական տարբերակայնություն, III կիսամյակ
 3. Լեզվաբանական փորձագիտություն,  III կիսամյակ
 4. Խոսքի մշակույթ և հռետորություն, II կիսամյակ
 5. Խորացված շարահյուսություն, I կիսամյակ
 6. Իրավական լեզու, II կիսամյակ
 7. Տեսական հնչյունաբանության արդի խնդիրները, III կիսամյակ
 8. Հաղորդակցման ընդլայնումներ, II կիսամյակ


Պարտադիր հատուկ դասընթացներ անգլերենով

 1. Խորացված անգլերենի զարգացում (նշանագետների համար)
 2. Զբոսաշրջության ոլորտի մասնագիտական լեզվի զարգացում3. Ասպիրանտուրա


Պարտադիր

Ակադեմիական գրագրություն օտար լեզվով (անգլերեն)


Կամընտրական

 1. Խորացված անգլերենի ուսուցում միջմշակութային հաղորդակցամն միջոցով, III կիսամյակ
 2. Անգլերենի հասարակական տարբերակայնություն, III կիսամյակ
 3. Լեզվաբանական փորձագիտություն, III կիսամյակ
 4. Խոսքի մշակույթ և հռետորություն, II կիսամյակ
 5. Խորացված շարահյուսություն, I կիսամյակ
 6. Իրավական լեզու, II կիսամյակ
 7. Հնչյունաբանության արդի խնդիրները, III կիսամյակ
 8. Հաղորդակցման ընդլայնումներ, II կիսամյակ
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ