Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Անգլերենի հնչյունաբ. և քերականություն » Գործունեություն

Ամբիոնի փաստաթղթերը

Նամակ գրել Տպել PDF

Ամբիոնական նիստերի որոշոիմներ


Տարեկան գիտական պլաններ


Կատարողականներ


Հաշվետվություններ


Գիտաժողովներ և սեմինարներ


Ամբիոնի ռազմավարական և աշխատանքային պլաններ

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ