Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Անգլերենի հնչյունաբ. և քերականություն » ՈՒԳԸ

ՈՒԳԸ

Նամակ գրել Տպել PDF

ՈւԳԸ-ի 2011-2012 ուս.տարվա գործունեությունը


2012թ. մայիսի 25-ին Անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի ուսանողական գիտական ընկերությունը՝ ի դեմս նույն ամբիոնի բ.գ.թ., ավագ դասախոս Մ.Բեջանյանի կազմակերպել էր միջբուհական սեմինար "Body Language and Means of Communication" թեմայով: Սեմինարի ընթացքում զեկույցներով հանդես եկան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի և Հայ-ռուսական համալսարանի ուսանողները: Սեմինարի ընթացքում քննարկվեցին մի շարք թեմաներ՝
 • Body Language in Different Cultures, (զեկուցողներ՝ Մարիամ Ղուկասյան, Աննա Սաֆյան, ԵՊԼՀ)
 • How to Identify the Liar, (զեկուցող՝ Աննա Հայրապետյան, Սլավոնական համալսարան)
 • Expressing Emotions by Means of Body Language, (զեկուցող՝ Վարդուհի Դավթյան, ԵՊԼՀ)
 • Body Language in Flirting, (զեկուցող՝ Քնարիկ Մանուկյան, ԵՊԼՀ)
 • Interpretation of Universal Gestures, (զեկուցող՝ Արևիկ Հայրապետյան, ԵՊԼՀ)
 • The Body Language of FBI, (զեկուցող՝ Հասմիկ Խաչատրյան, ԵՊԼՀ)
 • Eye Contact as Means of Communication, (զեկուցող՝ Մարիամ Սարադյան, ԵՊԼՀ)
 • Hands as Means of Communication, (զեկուցողներ՝ Ասյա Սարգսյան, Օլյա Ալիֆյան, ԵՊԼՀ):

Սեմինարի նպատակն էր խթանել ուսանողների գիտական մտքի և կարողությունների զարգացմանը, նպաստել ԵՊԼՀ գիտահետազոտական ներուժի աճին և հեղինակության բարձրացմանը։


 

ՈւԳԸ-ի 2010-2011 ուս.տարվա գործունեությունը


2010-2011 ուս. տարվա ընթացքում ՈւԳԸ-ն կազմակերպել է երեք միջբուհական սեմինար/կոնֆերանս: Ընդհանուր առմամբ, ՈւԳԸ սեմինարներին մասնակցել են շուրջ 33 ուսանողներ ԵրՊԼՀ-ից և Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանից: Յուրաքանչյուր սեմինարի ավարտին տվյալ օրվա մասնակիցներին հանձնվել են ՈւԳԸ միջբուհական սեմինարի մասնակցության դիպլոմներ: Ի լրումն դրա, ՈւԳԸ ղեկավարների կողմից ընտրվել են 3 մասնակիցներ, որոնց հանձնվել են խրախուսական մրցանակներ` լեզվական տարբեր ոլորտների վերաբերյալ գրքեր` տրամադրված  ԵրՊԼՀ գրադարանի ֆոնդի կողմից:


 DSC03832

Սեմինարների ժամանակացույց

2011թ. ապրիլի 21-ին անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի դասախոսներ` Մ.Բեջանյանը, Փ.Ավագյանը, Վ.Բաթոյանը, Հ.Թովմասյանը և Ա.Բեժանյանը կազմակերպել  և անցկացրել են ուսանողական գիտական ընկերության միջբուհական առաջին գիտաժողովը`English and Englishes” խորագրով:


Ստորև ներկայացնում ենք գիտաժողովի ծրագիրը`

 1. General Background of the Varieties of English - Սլավոնական համալսարան - Շուշան Մելիք-Ադամյան- Մ.Բեջանյան
 2. American English Versus British English - ԵՊԼՀ - Լուսինե Թովմասյան- Փ.Ավագյան
 3. American SlangVersus British Slang - Սլավոնական համալսարան - Աննա Հայրապետյան- Մ.Բեջանյան
 4. Australian and New Zealand EnglishԵՊԼՀ-Գոհար Մարգարյան-Փ.Ավագյան 
 5. Canadian English - ԵՊԼՀ - Անի Թորոսյան-Ա. Բեժանյան
 6. Caribbean EnglishԵՊԼՀ -Անահիտ Թորոսյան- Վ. Բաթոյան
 7. Hong Kong Versus Singaporean EnglishԵՊԼՀ - Լիլիթ Վերդյան - Վ.Բաթոյան
 8. Irish EnglishԵՊԼՀ -Աննա Համայակյան-Վ.Բաթոյան
 9. Malaysian and Philippines English - Սլավոնական համալսարան - Լիանա Առուստամյան-Մ.Բեջանյան
 10. Scots English ԵՊԼՀ - Ալիսա Մխիթարյան- Ա.Բեժանյան                                 


Պատասխանատուներ

 1. Մ. Բեջանյան
 2. Փ. Ավագյան
 3. Վ. Բաթոյան
 4. Ա. Բեժանյան            


ՈւԳԸ ղեկավարների որոշմամբ մրցանակները շնորհվել են հետևյալ ուսանողներին`

 1. Մելիք-Ադամյան Շուշանիկ
 2. Հայրապետյան Աննա
 3. Առուստամյան Լիանա
 4. Վերդյան Լիլիթ

 

06.05.2011
անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի դասախոսներ` Մ. Բեջանյանը, Փ. Ավագյանը, Վ. Բաթոյանը, և Ա. Բեժանյանը կազմակերպել  և անցկացրել են ուսանողական գիտական ընկերության գիտաժողովը`THE LANGUAGE OF ADVERTISING"խորագրով:  


Ստորև ներկայացնում ենք գիտաժողովի ծրագիրը`

 1. Football &  Advertisement - ԵՊԼՀ - Լուսինե Տոնոյանց - Վ.Բաթոյան
 2. Advertising Slogans - ԵՊԼՀ - Սիրանուշ Սարգսյան, Նարինե Հարությունյան, Անահիտ Մալխասյան - Փ.Ավագյան
 3. Advertising ways to target children - ԵՊԼՀ - Լիլիթ Պետրոսյան - Ա.Բեժանյան
 4. The Effects of Manipulation in Advertisement - ԵՊԼՀ - Էմմա Գևորգյան, Արմինե Պետրոսյան - Վ.Բաթոյան


Պատասխանատուներ

 1. Մ.Բեջանյան
 2. Փ.Ավագյան
 3. Վ.Բաթոյան
 4. Ա.Բեժանյան


ՈւԳԸ ղեկավարների որոշմամբ մրցանակները շնորհվել են հետևյալ ուսանողներին`

 1. Պետրոսյան Արմինե
 2. Մալխասյան Անահիտ
 3. Պետրոսյան Լիլիթ26.05.2011 անգլերենի հնչյունաբանության և քերականության ամբիոնի դասախոսներ` Մ.Բեջանյանը, Փ.Ավագյանը, Վ.Բաթոյանը, Ա.Բեժանյանը, Է.Ասատրյանը, Ք.Գևորգյանը և Ա.Կտրակյանը կազմակերպել  և անցկացրել են ուսանողական գիտական ընկերության միջբուհական գիտաժողովը` "The Use of New Technologies in ELT" խորագրով:  


Ստորև ներկայացնում ենք գիտաժողովի ծրագիրը`

 1. "The Historical Background of Language Teaching Methods”, Slavic University, Զառա Չիդեմյան - Մ.Բեջանյան
 2. Teaching Methods for Kids”, ԵՊԼՀ, Մարինա Ասատրյան - Վ.Բաթոյան 
 3. "The Use of Blogs in Education", ԵՊԼՀ, Անուշ Մկրտչյան - Է.Ասատրյան
 4. Thesis, Antithesis, Synthesis as One of the Methods of Teaching”, ԵՊԼՀ, Լիա Սայադյան - Ք.Գևորգյան
 5. “Interactive Teaching Techniques.ԵՊԼՀ, Ծովինար Քեչեչյան - Ա.Բեժանյան
 6. “Language Learning Through Fun and Motivation” ԵՊԼՀ, Արմեն Հովհաննիսյան, Նարինե Բուկուշյան - Է.Ասատրյան 
 7. “Spaced Learning”, ԵՊԼՀ, Աննա Խաչատրյան - Ա.Բեժանյան 
 8. “Grammar-Translation Method”, ԵՊԼՀ, Սիրանուշ Ներսիսյան, Մարինե Պետիկյան-Վ.Բաթոյան
 9. “Non Verbal Teaching”, ԵՊԼՀ, Ուրսուլա Շիքս - Ք.Գևորգյան 
 10.  “Learning by Teaching (LDL)” ԵՊԼՀ, Ասյա Թադևոսյան - Ա.Կտրակյան
 11.  “The Role of Music in Teaching”, ԵՊԼՀ, Լիլիթ Գևորգյան - Ք.Գևորգյան
 12. “Teachinng a Second Language”, ԵՊԼՀ, Հասմիկ Խաչատրյան -Վ.Բաթոյան       


Պատասխանատուներ

 1. Մ.Բեջանյան
 2. Փ.Ավագյան
 3. Վ.Բաթոյան
 4. Ա.Բեժանյան
 5. Ք.Գևորգյան
 6. Ա.Կտրակյան
 7. Է.Ասատրյան


ՈւԳԸ ղեկավարների որոշմամբ մրցանակները շնորհվել են հետևյալ ուսանողներին`

 1. Ուրսուլա Շիկս
 2. Նարինե Բուկուշյան
 3. Ծովինար Քեչեչյան
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ