Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Արևելյան լեզուների » Առարկայական նկարագրեր

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ

Նամակ գրել Տպել PDF
Բակալավրիատ ՕԼՖ

 • Արաբերեն, 1-ին կուրս, 2-րդ լեզու
 • Արաբերեն, 2-րդ կուրս, 2-րդ լեզու
 • Արաբերեն, 2-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Արաբերեն, 3-րդ կուրս, 2-րդ լեզու
 • Արաբերեն, 3-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Արաբերեն, 4-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Չինարեն, 1-ին կուրս, 2-րդ լեզու
 • Չինարեն, 2-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Չինարեն, 3-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Չինարեն, 4-րդ կուրս,3-րդ լեզու
 • Հնդկերեն, 1-ին կուրս, 2-րդ լեզու
 • Հնդկերեն, 2-րդ կուրս, 2-րդ լեզու
 • Հնդկերեն, 2-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Հնդկերեն, 3-րդ կուրս,2-րդ լեզու
 • Հնդկերեն, 3-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Հնդկերեն, 4-րդ կուրս,2-րդ լեզու
 • Հնդկերեն, 4-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Կորեերեն, 1-ին կուրս, 2-րդ լեզու
 • Կորեերեն, 2-րդ կուրս, 2-րդ լեզու
 • Կորեերեն, 2-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Կորեերեն, 3-րդ կուրս, 2-րդ լեզու
 • Կորեերեն, 3-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Կորեերեն, 4-րդ կուրս, 2-րդ լեզու
 • Կորեերեն, 4-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Պարսկերեն, 1-ին կուրս, 2-րդ լեզու
 • Պարսկերեն, 2-րդ կուրս, 2-րդ լեզու
 • Պարսկերեն, 2-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Պարսկերեն, 3-րդ կուրս, 2-րդ լեզու
 • Պարսկերեն, 3-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Պարսկերեն, 4-րդ կուրս, 2-րդ լեզու
 • Պարսկերեն, 4-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Թուրքերեն, 2-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Թուրքերեն, 3-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Թուրքերեն, 4-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Ճապոներեն, 2-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Ճապոներեն, 3-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Ճապոներեն, 4-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Վրացերեն, 2-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Վրացերեն, 3-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Վրացերեն, 4-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Եբրայերեն, 2-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Եբրայերեն, 3-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
 • Եբրայերեն, 4-րդ կուրս, 3-րդ լեզու
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ