Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Մանկավարժ. և լեզ. դասավանդման մեթոդ.

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

Նամակ գրել Տպել PDF
ԱՄԲԻՈՆԸ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ Է ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ.

Nkar

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԱՅՑԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Nkar1
 • ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅՈՒՄ

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ
2013-2014

 

ԱՄԲԻՈՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մանկավարժություն

 • Կրթության փիլիսոփայություն
 • Մանկավարժության ժամանակակից նորարարական մոտեցումներ, տեսական և գործնական խնդիրներ
 • Մանկավարժական գործունեության մեթոդաբանություն
 • Դաստիարակության ժամանակակից տեսություններ
 • Հումանիստական մանկավարժություն
 • Սոցիալական մանկավարժություն
 • Էթնոմանկավարժություն
 • Էկոմանկավարժություն
 • Հաղորդակցական մանկավարժություն
 • Կրթության և դաստիարակության ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներ
 • Հատուկ/ներառական կրթություն
 • Շարունակական կրթություն
 • Մանկավարժական այլընտրանքային տեխնոլոգիաներ
 • Մեդիակրթություն

 

Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա

 • Լեզուների ուսուցումն ու ուսումնառությունը Եվրոպական լեզվակրթության քաղաքականության համատեքստում
 • Բազմալեզվություն
 • Եվրադիդակտիկա
 • Միջմշակութային ուսուցում
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման իրազեկությունների ձևավորում
 • Եվրոպական Լեզվական Թղթապանակը (ELP) որպես ինքնակրթության, ինքնագնահատման և ինքնաստուգման գործիք ողջ կյանքի ընթացքում
 • Մանկավարժ ուսանողների Եվրոպական թղթապանակ (EPOSTL)
 • Գնահատման մեթոդաբանություն
 • ՏՀՏ-ների (Web 2.0) կիրառում
 • Հայերենը՝ որպես երկրորդ/օտար լեզու

 

Հոգեբանություն

 • Տարիքային հոգեբանություն
 • Անձի զարգացման հոգեբանություն
 • Զարգացնող ուսուցման հոգեբանություն
 • Մանկավարժական հոգեբանություն
 • Էթնոհոգեբանություն
 • Սոցիալական հոգեբանություն

 Էլ. փոստ`    
Հեռ.`
  • (+374-10) 53-49-16 ներքին 2-04

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ