Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ամբիոններ » Ֆիզդաստ. և արտակարգ իրավիճակների

Ֆիզդաստիրակության և քաղ.պաշտպանության ամբիոն

Նամակ գրել Տպել PDF
olympic-logoԱՄԲԻՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ


Ամբիոնը ձևավորվել է համալսարանի հիմնադրման օրից: Առաջին ամբիոնի վարիչը եղել է Մ.Ս.Գուտովան, ապա Է.Գ.Թումանյանը, Ս.Ն.Թեյմուրազովը և 1985-2013թթ.Խ.Ա.Թևոսյանը, իսկ այժմ՝ Ս.Խ.Խաչատրյանը:

Ամբիոնը ուսանողների հետ անցկացնում է ֆիզդաստիարակության ուսումնա-մեթոդական պարապմունքներ շաբաթը 2 անգամ 4-ական ժամով: Անցկացվում է դաստիարակչական աշխատանքներ, սովորեցնում դասերի անցկացման մեթոդիկան և տարբեր սպորտային միջոցառումների անցկացման ձևերը: Կազմակերպվում են տուրիստական արշավներ, ծանոթացնում Հայաստանի պատմական հուշակոթողներին:

Ամբիոնը զբաղվում է ուսանողների ֆիզիկական զարգացման հետազոտմամբ և այդ հարցերով մասնակցում է հանրապետական գիտա-մեթոդական կոնֆերանսներին: Ամբիոնի կողմից հրատարակվել է ՙԵրթուղի Հայաստանի պատմական վայրերով՚ մեթոդական ձեռնարկը: Ամբիոնը ակտիվ մասնակցել է Համահայկական խաղերի նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքներին:


ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԹԵՍԹԵՐ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ֆիզդաստիարակության դասեր

010012015
014016017
-10-11-12
 Ֆիզդաստիարակության և ՔՊ ամբիոնի կողմից հրատարակված գրքերն ու ուսումնամեթոդական ձեռնարկները

1_001    2_001    3_001    4_001    9_001
 
5_001    6_001    7_001    8_001    10_001


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ