Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ֆակուլտետներ » Օտար լեզուների Ֆակուլտետ

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Նամակ գրել Տպել PDF
Սիրով ողջունում ենք Ձեզ Օտար Լեզուների Ֆակուլտետի կայքէջում
         alt 
              Երկարաձիգ տարիների ընթացքում Օտար Լեզուների Ֆակուլտետը (
այսուհետ՝ ՕԼՖ )  գործունեություն է ծավալել համալսարանի որդեգրած զարգացման ուղուն համահունչ: 2004 թվականին ՕԼՖ-ը ենթարկվել է վերակազմավորման՝ դառնալով օտար լեզուների և ռոմանոգերմանական լեզուների ֆակուլտետների իրավահաջորդը:
         Օտար լեզուների ֆակուլտետը հանրապետությունում օտար լեզուների պատրաստման առաջատարներից է, ներկայումս մեր ֆակուլտետում ուսանողին հնարավորություն է տրվում սովորելու ինչպես ռոմանագերմանական, այնպես էլ արևելյան մի շարք լեզուներ:

         Ֆակուլտետն ունի շուրջ 1300 ուսանող: Մեր այցետոմսը կրթական գործընթացի բարձր որակն է: Յուրաքանչյուր դիմորդ, նվիրվելով իր ընտրած մասնագիտությանը, ուսումնառության ավարտին դառնում է լեզվաբանության կամ մանկավարժության ոլորտի բանիմաց մասնագետ՝ երեք օտար լեզուների տիրապետմամբ:
 
   
   

                                                                                                                               
         

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ