Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Կառուցվածք » Ֆակուլտետներ » Ռուսաց լեզվի, գրականության և օտար լեզուների Ֆակուլտետ

Ռուսաց և օտար լեզուների և միջազգային հաղորդակցությունների ֆակուլտետ

Նամակ գրել Տպել PDF
Ֆակուլտետի դեկան  Տատկալո Ն.Ի. (մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ)
 
Ֆակուլտետում սովորում է 264 ուսանող: Ուսումնական գործընթացն ապահովում են գիտությունների 12 դոկտոր, 15 պրոֆեսոր,  գիտությունների 160 թեկնածու և 93 դոցենտ:
 
Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են`

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն

·         Բանասիրություն

·         Մանկավարժություն

 031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

·         Ռուսաց լեզու և միջմշակութային հաղորդակցություն (երկրագիտություն)

·         Քաղաքագիտություն

 031100 Լեզվաբանություն

·         Լեզվաբանություն (ռուսերեն)

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

032400 Ռուսաց լեզու և գրականություն

·         Բանասիրություն

·         Մանկավարժություն

031200 Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

·         Ռուսաց լեզու և միջմշակութային հաղորդակցություն

·         Տեղեկատվություն և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաներ (PR)

 030700 Միջազգային հարաբերություններ

·         Միջազգային հարաբերություններ

 032700 Եվրոպագիտություն

·         Եվրոպագիտություն

 030200 Քաղաքագիտություն

·        Քաղաքագիտություն


ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ