Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Այլ

Նամակ գրել Տպել PDF
2010-2011 ուս. տարվա ուսանողների փոխատեղման ցուցակները

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. գծից վերև գտնվող ուսանողները անցել են պետպատվեր ուսուցման համակարգ, իսկ գծից ներքև գտնվողները` վճարովի ուսուցման համակարգ:

2-րդ կուրս /ռուսաց լեզու և գրականություն/
2-րդ կուրս /լեզվաբանություն/
2-րդ կուրս /լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու/
2-րդ կուրս /թարգմանչական գործ, ռուսերեն, անգլերեն, հայերեն/
3-րդ կուրս /ռուսաց լեզու և գրականություն/
3-րդ կուրս /լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն, ռուսաց լեզու/
3-րդ կուրս /թարգմանչական գործ, ռուսերեն, անգլերեն, հայերեն/
4-րդ կուրս /բանասիրություն/
4-րդ կուրս /լեզվաբանություն/
4-րդ կուրս /լեզվաբանություն, ռուսաց լեզու/


Ֆակուլտետային նիստերի որոշումներ և նախագծեր
 
2011 թ. մայիսի 27-ի թիվ 9 խորհրդի որոշում
2011 թ. սեպտեմբերի 15-ի թիվ 1 խորհրդի որոշում
2012 թ. փետրվարի 8-ի թիվ 6 խորհրդի որոշում
2012 թ. փետրվարի 8-ի թիվ 6 խորհրդի որոշում
2012թ. մարտի 7-ի թիվ 8 խորհրդի որոշում
2012թ. հունիսի 5-ի թիվ 11 խորհրդի որոշում
2012թ. հոկտեմբերի 24-ի 3 խորհրդի որոշում
2012թ. նոյեմբերի 09-ի թիվ 4 խորհրդի որոշում
2012թ.  դեկտեմբերի 07-ի թիվ 5 խորհրդի որոշում
2013թ. փետրվարի 22-ի թիվ 6 խորհրդի որոշում
2013թ. մարտի 01-ի թիվ 7 խորհրդի որոշում
2013թ.  ապրիլի 30-ի թիվ 8 խորհրդի որոշում
2013թ.  ապրիլի 22-ի թիվ 09-ի խորհրդի որոշում
2013թ.  հունիսի 17-ի թիվ  10 խորհրդի որոշում
2013թ.  սեպտեմբերի 24-ի թիվ 1 խորհրդի որոշում

2013թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 4 խորհրդի որոշում
2014թ. հունվարի 29-ի թիվ 5 խորհրդի որոշում
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ