Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Ուսանողական կյանք » Հանձնաժողովներ

Հանձնաժողովներ

Նամակ գրել Տպել PDF

Հանձնաժողովները ԵՊԼՀ ուսանողական խորհրդի մշտական գործող կառուցվածքային ստորաբաժանումներն են: ԵՊԼՀ ՈՒԽ հիմնական հանձնաժողովները հետևյալն են `  ուսումնագիտական, մշակութային, սպորտային, տեղեկատվական : Նրանք օգնում են ուսխորհրդի գործունեության հիմնական ուղղությունների իրականացմանը, մասնակցում ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը և ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը, նպաստում են երիտասարդների մասնագիտական կարողությունների,գիտական և ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանը, Հայրենիք-Սփյուռք-Արցախ, ինչպես նաև արտերկրի ուսանողների միջև կապերի ամրապնդմանը և նրանց հետ համատեղ միջոցառումների կազմակերպմանը: Հանձնաժողովների նախաձեռնությամբ կազմակերպվում են տարաբնույթ սեմինարներ,  ցուցահանդեսներ, մրցույթներ, բանավեճեր, էքսկուրսիաներ, համերգներ, սպորտային միջոցառումներ և այլն:

 

ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ