ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տպել
Ուսանողական գիտական ընկերություն

Հիմնադրվել է 2009 թվականին:
Լուսինե Սիմոնյան /2009 -2010թթ /
Էթերի Այվազյան /2010-2011թթ./
Ռոլանդ Թմոյան /2011թ.-2012թ. փետրվար/
Մարինե Եփրեմյան /2012-2013թ./

  Նախագահ` Սիրանուշ Հովհաննիսյան /2013թ.-ից առ այսօր/
  Փոխնախագահներ ՝ Գոհար Հովսեփյան, Հայկ Հովսեփյան

ԵՊԼՀ ուսանողական խորհրդի ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է համալսարանի ուսանողների գիտահետազոտական գործունեությունը, խրախուսում է ուսանողների գիտական մտքի և կարողությունների զարգացումը, նպաստում է նաև ԵՊԼՀ գիտահետազոտական ներուժի աճին և հեղինակության բարձրացմանը։ ՈՒԳԸ-ն իրականցնում է տարաբնույթ կոնֆերանսներ, սեմինարներ, դասընթացներ՝ համագործակցելով ԵՊԼՀ գիտական մասի, ամբիոնների և ՀՀ պետական և  ոչ պետական բուհերի ուսանողական գիտական ընկերությունների հետ: