Топ ссылки

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Вы здесь: Главная » Մագիստրատուրա » 2012թ. Ընդունելություն » 030600 Լրագրություն » 030601 Միջազգային լրագրություն

For students

2012 Մագիստրատուրա 030601 Միջազգային լրագրություն

Написать письмо Печать PDF
Ուսումնակրթական ծրագրեր և դասընթացների նկարագրեր

Կրթական ծրագիր Մագիստրատուրա
Ընդունելության տարի 2012
Ֆակուլտետ 01 Մագիստրոսական ծրագրերի իրականացման դեպարտամենտ 
Մասնագիտություն 030600 Լրագրություն 
Մասնագիտացում 030601 Միջազգային լրագրություն 
Խմբեր Մ1217մլ

Դասիչ Դասընթաց Կիսամյակ Կրեդիտ Դաս-ի Տիպը
2.01.02.03 Օտար լեզու /վարպետություն անգլերենով 1 1 6 Պ
2.01.14.02 Հեղինակային ստեղծագործության հմտություններ 1 6 Պ
2.01.14.01 Ժամանակակից մեդիաշուկան 1 4 Պ
2.01.14.04 Լրագրության լեզուն և ոճը 1 4 Պ
2.01.14.10 ԶԼՆ-ների գլոբալ, համազգային և տեղական մոդելները 1 4 Պ
2.01.14.03 Աշխարհի քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական արդի նկարագիրը 1 3 Պ
2.01.14.19 Գովազդի վաժառքի կազմակերպումը ԶԼՄ-ներում 1 3 Պ
2.01.02.03 Օտար լեզու /վարպետություն անգլերենով 2 2 6 Պ
2.01.14.11 Միջազգային լրագրություն 2 6 Պ
2.01.14.05 ԶԼՄ-ների դերը ԵՄ ինտեգրման գործընթացում 2 4 Պ
2.01.14.07 Լրատվական հոսքի ստեղծման տեխնոլոգիաները 2 4 Պ
2.01.14.08 ԶԼՄ կառավարում 2 4 Պ
2.01.14.06 Տեղեկատվական, հաղորդակցական տեխնոլոգիաները լրագրությունում 2 3 Պ
2.01.14.21 Քաղաքական լրագրություն 2 3 Պ
2.01.14.13 Մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ 3 12 Պ/Ը
2.01.14.15 Հեռուստալրագրության մեթոդիկա 3 8 Պ/Ը
2.01.14.12 On-line լրագրության հմտություններ 3 6 Պ/Ը
2.01.14.17 Հեռուստանյութի ռեժիսուրա 3 6 Պ/Ը
2.01.14.18 Լրատվական բաժնի աշխատանքի կազմակերպում 3 4 Պ/Ը
2.01.02.03 Օտար լեզու /վարպետություն անգլերենով 3 3 3 Պ
2.01.14.09 Տեքստի խմբագրում 3 3 Պ
2.01.14.14 Ինտերնետային մեդիայի ստեղծման և զարգացման տեխնոլոգիաները 3 3 Պ/Ը
2.01.14.16 Խոսքի կուլտուրան հեռուստատեսությունում 3 3 Պ/Ը
2.01.14.24 Վավերագրական լրագրություն 3 3 Ը
2.01.14.25 Սցենարական լրագրություն 3 3 Ը
БаннерБаннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер