Топ ссылки

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Вы здесь: Главная » Category Table » Hebrew

Hebrew

Написать письмо Печать PDF
izrael

על החוג

 

בעשר השנים האחארונות מדינת ארמניה התקדמה בפיתוח יחסים דיפלומטיים עם מדינות המזרח. מחסור המומחים של שפות מזחריות הביא להקמת חוג להוראת שפות מזרחיות באוניברסיטה הממלכתית לשפות בירבאן.  מדובר במסגרת פדגוגית שהסטודנטים יכולים ללמוד ולחקור בו לא רק שפות  של מדינות המזרח אלא גם היסטוריה ,דת ותרבות.

לפני הקמת החוג (במרץ 2010) באוניברסיטה הממלכתית לשפות בירבאן פעל מרכזלהוראת שפות מזרחיות. לימדו בו יוונית, פרסית, ערבית, הינדי, סינית וקוריאנית . ביוני 2010  המרכז הפך לחוגל להוראת שפות מזרחיות שכולל גם טורקית, גאורגית ויפנית.

החל מספטמבר 2011 השפה עברית גם הנלמדת בחוג.

 

השפות הנלמדות בחוג

 

1.     ערבית

2.     פרסית

3.     טורקית

4.     עברית

5.     קוריאנית

6.     סינית

7.     יפנית

8.     חינדי

9.     יוונית

10.  גאורגיתБаннерБаннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер