Արագ հղում

Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences

 Դուք այստեղ եք` Գլխավոր » Գիտություն » Գիտական գործունեություն

Գիտական գործունեություն

Նամակ գրել Տպել PDF
Գիտահետազոտական և գիտամեթոդական գործունեություն
 
ԵՊԼՀ գիտական ներուժ
 
ՀՀ-ում գիտամանկավարժական կադրերին ՊՐՈՖԵՍՈՐԻ ԵՎ ԴՈՑԵՆՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄՆԵՐ ՇՆՈՐՀԵԼՈւ ԿԱՐԳ (հաստատված է ՀՀ կառավարության 2001թ. հուլիսի 9-ի N615 որոշմամբ):Գիտական կոչում ստանալու համար անձը դիմում է ներկայացնում /դիմումի ձևը/ բուհի ռեկտորի անունով, որին կցվում են անհրաժեշտ փաստաթղթեր /հավելված 1/ /հավելված 2/
 
 
ԲաններԲաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ
Բաններ